30-tal personer väntar på organ i Dalarna

Publicerad 5 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

5-11 oktober är det Donationsveckan som syftar till att uppmärksamma och sprida information kring frågan om organdonation. I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ.

I våras planterades ett träd vid Falu lasarett till minne av de patienter som avlidit på lasarettet och donerat sina organ. Under Donationsveckan kommer donationsfrågan uppmärksammas ytterligare i landstinget, bland annat genom föreläsningar för personal på Mora lasarett. Måndag 5 oktober och torsdag 8 oktober kommer Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett, dela ut informationsmaterial och donationskort i Falu lasaretts huvudentré. Fredag och lördag finns Maria Ruth på Kupolen i Borlänge tillsammans med representanter för flera patientorganisationer, både redan transplanterade och sådana som väntar på ett nytt organ.

-Att ta ställning i frågan om organdonation är viktigt eftersom det underlättar för de närstående så att de slipper fatta beslutet åt dig. Genom att säga ja till organdonation kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

Syftet med Donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och om vikten av att ta ställning. Det är också viktigt att de som tagit ställning gör sin vilja känd.

Stor brist på njurar

I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ. Främst handlar det om njurar. Väntetiden för att få ett nytt organ är varierande, men det är inte ovanligt att det kan ta två till tre år.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till Donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Anmäl dig till Donationsregistret