565 000 kronor delas ut till utvecklingsprojekt

Publicerad 4 december 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har beslutat att dela ut 565 000 kronor till tolv utvecklingsprojekt i länet. "Flera av höstens beviljade projekt fokuserar på kultur på landsbygd och att nå nya arrangörer", säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg, ansvarig för KKN (kulturella och kreativa näringar) samt kultur och hälsa i Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 4 december att bevilja medel för tolv utvecklingsprojekt i länet till en totalsumma om 565 000 kronor. Projektmedlen kan sökas av ideella organisationer och studieförbund i Dalarna och ska bidra till att uppfylla målen i Kultur- och bildningsplanen.

– Vi fick in många mycket bra projektansökningar. Det är viktigt att projekten har ett länsperspektiv och tankar kring vad som händer efter projekttidens slut. Vi vill gärna att de ska ha effekt på lång sikt, säger Theresia Holmstedt Jensen.

Projektägare och projektnamn samt beviljade belopp:

Dalarnas bygdegårdsdistrikt
"Kultur på landsbygden"
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Finnsam (Finnbygder i samverkan)
Skogsfinsk informationsfilm om Dalarnas finnmarker”
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Folkdansringen
”Tillgängliggörande av äldre tradition av folklig dans”
beviljat belopp: 30 000 kronor

Friteatern
”Teater i byn”
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Föreningen Emaljverkstaden i Falun
”Kunskapsöverföring av emalj- färgsmålning, pilotutbildning”
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Konst i Dalarna
”Konstnärliga processer, publik föreläsningsserie”
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Niejda
”Projektstöd – dans”
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Popkollo Falun
”Popkollo för hela Dalarna”
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stentryckeriets vänner
”Projektstöd – förstudie”
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Kvinnojouren Malung/Sälen
”Slå tillbaka utan våld”
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Rädda Barnen Malung/Sälen
”Killzon”
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Omställning Falun
”Projektstöd – Hållbar utveckling”
Beviljat belopp: 40 000 kronor

 

För mer information om projektstödet kontakta:                                              
Theresia Holmstedt Jensen
Projektstrateg
theresia.jensen@ltdalarna.se
Telefon: 023 -49 00 00 (växel)¨