Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

Publicerad 17 november 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på barn som håller piller i handen och symbolen för kampanjen Skydda antibiotikan

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

Onsdag den 18 november uppmärksammar 23 svenska myndigheter och organisationer den europeiska antibiotikadagen genom att för första gången gå ut samlat till allmänheten i sociala medier under det gemensamma namnet Skydda antibiotikan.

På en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.se, finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

- Antibiotikaresistens påverkar oss alla, antibiotika är en så viktig förutsättning för mycket av vår avancerade sjukvård idag. Men vi kan alla hjälpas åt och bara använda antibiotika när det gör nytta. Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Små val i vardagen kan göra stor skillnad

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Tre angelägna budskap är:

- Tvätta händerna för att undvika smitta.

- Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.

- Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

En ökad antibiotikaresistens kan innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. Detta görs i Sverige genom att aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön samarbetar.

- I Landstinget Dalarna ligger antibiotikaförskrivningen från vårdcentralerna relativt bra till. Skillnaderna mellan olika vårdcentraler är dock stora och förbättringar kan göras. Även på sjukhusen kan vi förbättra oss och då speciellt med bättre val av preparat för att minska risken för ökad resistens. Antibiotika ska användas bara när det behövs och är till nytta för patienten, säger Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare på Landstinget Dalarna.

Mer information/kontaktpersoner:

Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare
023-49 06 23
astrid.danielsson@ltdalarna.se

Malin Grape, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
070-090 95 44, 010-205 24 56
malin.grape@folkhalsomyndigheten.se

Frågor och svar om antibiotika