Landstinget säger upp alla lokala arbetstidsmodeller och återgår till de centrala kollektivavtalen inom hälso- och sjukvården

Publicerad 12 mars 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har sedan 2011 en omfattande åtgärdsplan för "Ekonomi i balans". För att infria planen kommer ytterligare åtgärder att vidtas. Flertalet åtgärder berör personalområdet och med fokus på hälso- och sjukvården. Mot den bakgrunden konstateras att landstinget inte har råd att behålla dagens lokala avsteg från de centrala kollektivavtalen.

Förväntade effekter av att de lokala arbetstidsmodellerna sägs upp är att:

- En återgång till de centrala kollektivavtalsregleringarna ger mer verksamhet för pengarna och bidrar på så sätt till att åstadkomma "en ekonomi i balans". Åtgärden blir ett led i att möta framtida ökande behov av hälso- och sjukvård.

- Med de centrala kollektivavtalsöverenskommelserna som norm skapas begriplighet och transparens vilket medger jämförbarhet mellan löner både internt och externt.

- På sikt kommer åtgärderna att frigöra ett resursutrymme som kan användas för att styra lönepolitiken mot grundlöneförbättringar istället för nuvarande förkortning av veckoarbetstider.

- Åtgärderna är också en del i strategin att förbättra arbetsmiljön – mer arbetstid per person ger en avlastande effekt på den nuvarande arbetstyngden i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter.

- Alla berörda medarbetare bibehåller sin nuvarande grundlön och de som arbetar ständig natt återfår en OB-ersättning som enligt centralt kollektivavtal är värt drygt 3.000 kr/månad vid heltid.