Ansträngt bemanningsläge ger färre vårdplatser i sommar

Publicerad 25 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inför sommaren 2015 har Landstinget Dalarna ett ansträngt bemanningsläge och kommer att behöva dra ner på antalet vårdplatser.

-Bemanningsläget på länets vårdinrättningar ligger i linje med hur det sett ut åren innan och vi jobbar med rekrytering in i det sista, säger Stefan Lindskog, personalchef hälso- och sjukvården Landstinget Dalarna.

För närvarande saknar Landstinget Dalarna totalt cirka 140 sjuksköterskor och cirka 70 allmänläkare. Det saknas även barnmorskor och specialistläkare. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka upp bemanningen under sommaren, bland annat ett erbjudande om att flytta på semestern. Sjuksköterskor erbjuds 15 000 kronor per flyttad semestervecka, och undersköterskor 9000 kronor.

Ett nytt koncept för att täcka upp sjuksköterskebristen är att landstinget sedan i maj anlitat bemanningsföretag för en längre tid på kirurgkliniken i Falun och på medicinkliniken i Mora. Det innebär att samma sjuksköterskor arbetar på kliniken under en längre tid och kontinuiteten blir bättre.

Jämfört med sommaren 2014 kommer vårdplatserna inom Landstinget Dalarna vara något färre kommande sommar.

-Det är inget ovanligt att antalet vårdplatser dras ner under sommaren. Detta har gjorts under många år. Främst inom kliniker med planerbar verksamhet. Men i år gör sjuksköterskebristen att vi får dra ner på några till, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Neddragna vårdplatser under sommaren och sjuksköterskebrist är en utmaning Landstinget Dalarna delar med många landsting i landet.

-Självklart skulle det vara önskvärt om fler vårdplatser kunde hållas öppna, den önskan delar vi med många landsting, men vi hanterar situationen utifrån hur den ser ut och jobbar för bra vård med patientsäkerheten i fokus, säger Tomas Riman.

För den som behöver vård under sommaren står länets vårdcentraler och sjukhus redo, precis som under resten av året, betonar han.

-Vi har beredskap för de patienter som kommer till oss med akuta åkommor och jobbar för att alla ska få en så god vård som möjligt. Man kan känna sig trygg som patient hos Landstinget Dalarna.