Arbete för att lösa bemanningsproblematiken

Publicerad 12 mars 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tjänstemannaledningen i Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på den bemanningssituation som nu råder och fler åtgärder behövs. Tjänstemannaledningen har under torsdag eftermiddag inlett överläggningar med Vårdförbundet och Läkarföreningen med målet att komma överens om en gemensam väg framåt för att lösa bemanningsproblematiken gällande sjuksköterskor på kort och lång sikt.

-Vi har haft ett bra möte med de fackliga och är överens om att förbättra villkoren för våra sjuksköterskor och ta fram åtgärder för att stimulera arbetet och rekryteringen till dygnet runt-verksamheter. Vi kommer att fortsätta överläggningarna imorgon fredag, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Landstingsdirektörens övertygelse är att en överenskommelse med Vårdförbundet och Läkarföreningen kommer att bli klar så snart som möjligt.

-Vi har en samsyn kring problematiken och ska komma överens om bästa väg framåt. Det är av yttersta vikt för våra medarbetare och patienter, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Under kommande vecka kommer chefer inom hälso- och sjukvården, representanter för tjänstemannaledningen samt fackliga representanter mötas för att diskutera den genomlysning av hälso- och sjukvården som pågår i landstinget. Genomlysningens mål är att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård även i framtiden för länets medborgare. Mötet kommer att ske under två dagar, onsdag och torsdag.

Tjänstemannaledningen kan inte lämna ytterligare kommentarer angående bemanningsåtgärder under pågående överläggningar.

Här hittar du information om de tidigare personalsatsningar som presenterats 
Här kan du läsa mer om genomlysningen

Förtydligande angående arbetstider

Enligt nationellt centralt avtal mellan SKL och Vårdförbundet:
-Veckoarbetstid vid rotationstjänstgöring som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag – 38 timmar och 15 minuter per vecka
-Veckoarbetstid med ständig nattjänstgöring – 36 timmar och 20 minuter per vecka

Lokalt tidigare avtal mellan Vårdförbundet och Landstinget Dalarna, vilket också tillämpas idag:
-Veckoarbetstid med ständig nattjänstgöring – 34 timmar och 20 minuter per vecka

Nuvarande förändring av arbetstider som skiljer sig från centralt avtal:
(Detta har inte skrivits på av Vårdförbundet utan tillämpas ensidigt av Landstinget Dalarna)
-Veckoarbetstid med rotationstjänstgöring dag/natt – endast 36 timmar och 20 minuter schemalägges för de som arbetar minst 20 procent natt (utifrån samma förutsättningar som gäller för Kommunals avtalsområde)

För frågor angående avtal, kontakta avtalschef Lennart Hansson-Böe, 072-5787164

För frågor angående patientsäkerhet, kontakta chefläkare Bengt Malmkvist, 070-5784282