Arbetet med regionbildning i Dalarna påbörjas

Publicerad 7 december 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna och Region Dalarna inleder ett gemensamt arbete inför en regionbildning. Den 15 december är det ett extra insatt arbetsutskott på landstinget för att besluta om att inleda arbetet med mål att bilda en region inom länets gränser till 2019. Den 16 december beslutar direktionen för Region Dalarna i samma fråga.

– Det är angeläget att skapa förutsättningar för den inledande politiska processen oavsett vilken väg Dalarna väljer att gå i regionfrågan. Vi samarbetar med Region Dalarna och tar gemensamt fram underlag till politiken inför kommande beslut om hur Dalarna ska utvecklas, säger biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist.

Det som föreslås beslutas den 15 december är att

  • Landstinget Dalarna inleder ett gemensamt arbete med Region Dalarna med målet att till 2019 forma en direktvald region, som en egen länsregion eller som en del av en storregion.
  • Bilda en gemensam politisk styrgrupp och referensgrupp för arbetet med regionbildning.
  • Biträdande landstingsdirektör får i uppdrag att för tjänstemannanivån leda arbetet inom Landstinget Dalarna och bereda det gemensamma arbetet i nära samverkan med regiondirektören för Region Dalarna.

För att Dalarna ska kunna bilda region med direktvalt parlament till 2019, måste en ansökan vara inlämnad senast 30 september 2017. I valet 2018 röstar Dalarnas befolkning i sådana fall till ett regionfullmäktige istället för ett landstingsfullmäktige.

Här kan du läsa mer fakta om regioner i Sverige