Årets strokeenhet finns i Mora

Publicerad 3 oktober 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För fjärde gången utser Riks-Stroke sjukhus för "God strokevård"

De kliniker som båda utmärkte sig bäst för god strokevård 2011 var strokeenheten vid Hässleholms sjukhus och strokeenheten vid Mora lasarett som nu får omnämnandet "Årets Strokeenhet 2011" av styrgruppen för Riks-Stroke!

Ytterligare 4 sjukhus får ett särskilt omnämnande för "God Strokevård". Dessa sjukhus är:

Bollnäs sjukhus
Kullbergska sjukhuset
Oskarshamns sjukhus
Piteå älvdals sjukhus

Bedömningen av strokevårdens kvalitet bygger på tolv olika kriterier, bl a den behandling patienterna fått under och efter sjukhusvården samt hur nöjda patienterna är med vården.

Riks-Stroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riks-Stroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både akut och efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riks-Stroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 25 000 insjuknanden i Riks-Stroke. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riks-Stroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

I dagarna kommer den senaste årsrapporten ut som beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen "Årets Stroke-enhet 2011". Rapporten kommer senare under hösten att finnas tillgänglig på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, under Årsrapporter).

Priset delades ut idag kl 10.00 i Göteborg där representanter från Mora lasarett fanns på plats (avdelningschef Majvor Johansson och strokesjuksköterskan Marianne Bertilsson).

Kontaktperson för Riks-Stroke är

Sari Wallin
Riks-Strokekoordinator
Tel. 090-785 87 78
Mobil 070-5152051