Åtta vårdplatser till öppnas på kirurgen i Falun

Publicerad 20 november 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag öppnar hela avdelning 11 vid kirurgkliniken på Falu lasarett. – Det är glädjande att vi kan öppna upp hela avdelningen nu. Det här kommer så klart patienterna till gagn, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Falun.

Sedan november förra året har ett 20-tal vårdplatser vid kirurgkliniken i Falun varit stängda. Idag öppnar åtta av de vårdplatserna vilket gör att hela avdelning 11 kan öppnas. 58 vårdplatser av totalt 74 är nu tillgängliga. Nyrekryteringar i kombination med en internlösning, att ambulanssjuksköterskor tillfälligt går in och stärker upp bemanningen, möjliggör öppnandet.

Sedan slutet av oktober har kirurgkliniken i Falun prioriterat operationer av cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar. Två handlingsplaner har arbetats fram för att kunna operera mer och få fram fler vårdplatser. Operationer som inte bedömdes som brådskande inom kirurgi, ortopedi och gynekologi har därför fått skjutas fram och samtliga slutenvårdsavdelningar har fått ta emot "satellitpatienter" från kirurgen.

– Trots att alla har ett eget ansträngt läge så har samverkan över klinikgränser och mellan Falu lasarett och Mora lasarett skett på ett mycket bra sätt för att stödja kirurgkliniken i Falun, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör, Landstinget Dalarna.

Insatserna har fungerat bra:
– Vi är i princip tillbaka till normala väntetider för cancerpatienterna, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter, Landstinget Dalarna.

Arbetet med den långsiktiga handlingsplanen fortgår vilket bland annat innebär att ta fram en ny arbetstidsmodell och fortsätt rekrytera sjuksköterskor.
– Nu jobbar vi vidare för att kunna öppna upp fler vårdplatser. Vi har fortfarande en lång kö med patienter som inte är prioriterade och som väntar på operation, säger Tomas Riman.

– En stor eloge till personalen för ett mycket gott arbete. Det kommer att krävas ytterligare resurser för att det ska vara långsiktigt hållbart. Målet är att alla 74 vårdplatser snarast möjligt ska öppnas, säger nedanstående förtroendevalda i ett gemensamt uttalande.

Som ett led i förbättringsarbetet undersöker landstinget också möjligheten om andra aktörer kan operera för att köerna inte ska öka.

Politisk ledning och opposition:
Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande, 070-218 56 31
Maja Gilbert Vestholm (V), landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-540 74 07
Ulf Berg (M), landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, 070-250 43 40
Elin Norén (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 070-288 13 60
Lena Reyier (C), ledamot landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-576 29 68

Tjänstemannaledning:
Karin Stikå Mjöberg, Landstingsdirektör, 070-686 38 20
Tomas Riman, Divisionschef kirurgi, 072-533 07 60