Avdelning 95 på Säters sjukhus öppnar i höst

Publicerad 1 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Slutenvårdsavdelning 95 vid Länspsykiatrin i Säter var planerad att öppna igen måndagen den 4 september. Nu skjuts öppnandet fram till senhösten och en ny rekryteringsprocess startar.

Förra sommaren stängdes avdelning 95 på grund av personalbrist. Framför allt saknades det sjuksköterskor. 24 vårdplatser drogs ner till 18.
Under året har ambitionen hela tiden varit att öppna avdelning 95 igen. Bemanningssituationen har också förbättrats under våren och sommaren. Rekryteringsarbetet har fungerat bra.
– Vi har haft en framgångsrik rekryteringsprocess, säger Mats Carlsson, verksamhetschef allmänpsykiatriska kliniken.
Nu har dock fem av klinikens sjuksköterskor erbjudits Landstinget Dalarnas utbildningsanställning för att vidareutbilda sig till psykiatrisjuksköterskor. De kommer att få en ettåring högskoleutbildning med bibehållen lön. Sjuksköterskorna beräknas vara i tjänst igen i juni 2018.
Det här gör att öppnandet av avdelning 95 måste skjutas fram ytterligare några månader i väntan på att ny personal kommer på plats.
– Nu måste vi gå ut och rekrytera igen. Vi behöver sex nya sköterskor, men vi har redan några på gång, säger Mats Carlsson.