Avesta Lasarett står beredda att hjälpa

Publicerad 5 augusti 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som en följd av den pågående skogsbranden i Västmanland har man gått till stabsläge vid Avesta lasarett. Detta innebär att Avesta lasarett är förberett på att ta emot evakuerade från Norberg vid behov.

Länsstyrelsen i Västmanland leder arbetet tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Landstinget i Dalarna ingår i samverkansgruppen som leds av Länsstyrelsen i Dalarna.

–  Vi står beredda att hjälpa om behov uppstår, säger Marcus Karlsson vid Avesta Lasarett.

För mer information om skogsbranden: