Avesta lasarett har Sveriges kortaste vistelsetid på akutmottagningen

Publicerad 12 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är stora skillnader hur länge man får vänta på landets 70 akutmottagningar. Kortaste vistelsetiden i Sverige har Avesta lasarett.

- Det känns förstås väldigt roligt och jag är otroligt stolt över personalen på akutmottagningen, säger Marie-Louise Albertsson, verksamhetschef sedan ett år tillbaka.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen för tredje gången sedan 2010 redovisat väntetider vid landets sjukhusbundna akutmottagningar. Väntetiderna varierar kraftigt över landet och Avesta lasaretts akutmottagning har kortaste vistelsetiden, i genomsnitt 1 timme och 48 minuter. Längst vistelsetid har Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med 4 timmar och 20 minuter.

Mätningen i år visar att den genomsnittliga väntetiden har ökat med 18 minuter sedan 2010. Den är nu 2 timmar och 46 minuter i genomsnitt.

- Hos oss har väntetiderna varit en prioriterad fråga, säger Marie-Louise Albertsson. Det är ett av våra kvalitetsmått inom akutsjukvården som vi arbetat med.

Avesta lasaretts akutmottagning har cirka 18.000 besök per år.

För Mora respektive Falu lasarett akutmottagningar ligger den genomsnittliga väntetiden på strax under tre timmar. Något som dock delvis kan förklaras med stora ombyggnationer på Akuten i Falun under aktuell mätperiod (första halvåret 2013) med betydande störningar.

Det totala antalet akutbesök i Dalarna är cirka 83.000 på ett år.

Rapporten i sin helhet finns här:
Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Rapport december 2013