Avslutade överläggningar mellan landstingsledning och Kommunal

Publicerad 14 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under tisdagen 14 april avslutades överläggningarna mellan Landstinget Dalarnas ledning och fackförbundet Kommunal gällande undersköterskornas arbets- och anställningsvillkor.

Arbetsgivaren och Kommunal har efter överläggningar enats om att landstinget ska besluta om ett antal förbättringar av arbets- och anställningsvillkoren för undersköterskor, skötare och barnskötare enligt följande:

  • För tiden juni-augusti 2015 utbetalas med augustilönen ett icke nivåhöjande engångbelopp om 3000 kronor. Med arbetad tid jämställs beviljad semesterledighet.
  • Från och med 1 september 2015 höjs grundlönen med 500 kronor per månad för tillsvidareanställda.
  • Från 1 maj 2016 tillförs det årliga löneöversynsutrymmet 500 kronor per månad och heltidsarbetande inom verksamheter klassade som 24/7-verksamheter.
  • För deltidsanställda betalas icke nivåhöjande engångsbelopp och uppräkningen av månadslönen proportionellt mot gällande heltidsmått.
  • Ett kompetensutvecklingsutbud ska etableras för Kommunals medlemsgrupper under 2016.

-Det har varit en bra dialog och överläggningarna har snabbt gått framåt. Vi är glada över att redan inför sommaren kunna visa uppskattning till dessa medarbetare. De bidrar starkt till att vi kan bedriva en god vård i Landstinget Dalarna, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

-Vi har haft bra diskussioner och känner att vi har blivit lyssnade på. Även om vi inte fick gehör för 24/7-tillägget gynnar resultatet merparten av våra medlemmar långsiktigt. Satsningarna gör att våra medlemmar i Landstinget Dalarna klättrar uppåt i lönestatistiken i landet, säger Mona Månsson, ordförande för Kommunal Mora Hälso Sjukvård och Åsa Olárs, ordförande för Kommunal Falun Hälso Sjukvård.