Bättre uppbackning av barn och unga som mår dåligt

Publicerad 29 maj 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu har en samtalsmottagning för barn och unga i Falu kommun startat. Det är ett samarbete mellan landstinget och kommunen.

Motsvarande satsningar görs även på andra håll i Dalarna, t.ex. i Gagnef och Västerbergslagen.

Satsningen görs eftersom det finns behov av att täcka upp för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk problematik och ohälsa.

- Vissa barn och unga har litet trillat mellan stolarna tidigare, säger Ola Zetterström som är psykolog på samtalsmottagningen som öppnat. Nu ska vi möta upp innan problemen blir för stora. Tidigare har dessa barn och unga kanske fått hjälp via BUP eller elevhälsan, fortsätter Ola.

- De har blivit överhopade av ärenden som de egentligen inte skulle ha haft eller som kanske heller ens skulle ha utvecklats till ett.

En del problem kunde ha lösts i ett tidigare skede med rätt hjälp.

Den här satsningen från kommunen i Falun och landstinget ska nu stärka upp och komplettera resurserna kring barn och unga, där alla resurser ska samverka d.v.s. elevhälsa, ungdomsmottagning, samtalsmottagning och BUP.

Mer information kan fås av:

Samtalsmottagningen Barn och Unga
Vårdcentralen Britsarvet-Grycksbo/Falun
Norra Järnvägsgatan 18
791 35 Falun