Beslut om avgift för parkeringsplatser flyttas fram

Publicerad 30 maj 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förslaget om förändringar gällande avgifter för landstingets parkeringsplatser flyttas för beslutsfattande till hösten.

Förslaget skulle ha processats på landstingsstyrelsens sammanträde idag, måndagen den 30 maj och vidare i landstingsfullmäktige 13 juni, men då frågeställningar kring förslaget framkommit under fackliga förhandlingar och det också finns skäl med hänsyn till upphandlingen av det nya parkeringssystemet, väljer landstingsledningen att flytta fram ärendet för beslutsfattande till hösten.

Även datumet gällande från och med när de förändrade avgifterna kommer att gälla skjuts fram och blir inte fr o m 1 oktober som tidigare informerats om.

Förslaget rör att tidigare avgiftsfria personalparkeringsplatser kommer att avgiftsbeläggas enligt Skatteverkets direktiv. Detta gäller vid lasaretten i Falun, Mora, Ludvika och Avesta och omfattar även personalparkeringar i centrala delar av dessa orter där man tidigare haft avgiftsfria personalparkeringsplatser. Även parkeringsplatser vid landstingets kansli i Falun inkluderas i förändringen. På övriga orter i Dalarna där man idag kan få avgiftsfritt parkeringstillstånd sker ingen förändring.

Anledningarna till att man förändrar avgifterna är för att följa skattelagstiftningen och för att medarbetare ska slippa förmånsbeskattning.