Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson lämnar sin uppgift till den yngre generationen

Publicerad 3 september 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sven Nilsson har varit biträdande landstingsdirektör och biträdande förvaltningschef för hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna i nästan 4 år. Sven har aviserat att han vill trappa ner och minska sin arbetsmängd till förmån för mer personliga intressen och egen hälsa.

- Jag har förståelse för att Sven vill trappa ner, även om jag kommer att sakna både hans person och den kompetens jag haft tillgång till, eftersom Sven varit min allra närmaste medarbetare i 10 år, säger landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Sven Nilsson kommer att kvarstå i deltidsarbete under 2014, i en roll som rådgivare och stöd till landstingets högsta chefer, främst landstingsdirektör och tillträdande biträdande landstingsdirektör.

- Jag har uppskattat samarbetet och kontakterna med mina landstingskamrater, såväl politisk ledning, ledande tjänstemän som verksamhetschefer, samt då särskilt med min närmsta arbetskamrat och chef, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg, säger Sven Nilsson.

Lars-Olof Björkqvist föreslås till ny biträdande landstingsdirektör

Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg har föreslagit den nuvarande personaldirektören i Landstinget Dalarna, Lars-Olof Björkqvist till ny biträdande landstingstingsdirektör.

Beslutet ska formellt fattas av landstingsstyrelsen, men landstingsrådet och ordföranden i landstingsstyrelsen Ingalill Persson, är mycket positiv till förslaget.

- Rollen som biträdande landstingsdirektör, både nu och i framtiden är krävande och inte minst oerhört viktig för den framtida utvecklingen av Landstinget Dalarna, och jag kommer att sakna Sven Nilsson i denna roll.
Jag känner mig även trygg med att få Lars-Olof i den rollen. Han har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården i Dalarna och har redan hunnit bli en framstående ledare inom Landstinget Dalarna, säger Ingalill Persson.

Lars-Olof Björkqvist har varit personaldirektör i Landstinget Dalarna i tre år och kom då från uppgiften som verksamhetschef för ambulanssjukvården. Han har verkat för att skapa en stabil bemanningssituation, attraktiva arbetsplatser och en nyanserad löneutveckling. Detta är alla ledord som han vill ta med sig i sitt nya jobb som biträdande landstingsdirektör.

- Jag har arbetat inom hälso- och sjukvården i Dalarna i många år och mitt hjärta ligger nära såväl hälso- och sjukvård som landstingets andra viktiga verksamheter. Det är med stor ödmjukhet jag avvaktar ett beslut i frågan, säger Lars-Olof Björkqvist.

För mer information: Kontakta Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör, 070-686 38 20.