D-vitaminbrist mycket vanligt hos gravida somaliska kvinnor i Sverige - ny internationellt publicerad studie från undersökning på Vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge

Publicerad 20 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

D-vitaminbrist kan leda till nedbrytning av skelettet och muskelsvaghet. Så många som 90 procent av gravida somaliska kvinnor i Borlänge uppvisar D-vitaminbrist. Studien har genomförts av Vårdcentral Jakobsgårdarna, Centrum för klinisk forskning i Dalarna och institutionen för Allmänmedicin och Preventivmedicin vid Uppsala universitet.

90 procent av gravida somaliska kvinnor i Borlänge visade sig ha D-vitaminbrist i en nyligen internationellt publicerad undersökning genomförd på Vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge.

En tredjedel av dessa kvinnor hade icke mätbara nivåer (< 10 nmol/L) av D-vitamin (25-OH D) i blodet. D-vitamin är av stor vikt för kalkupptaget i kroppen. Genomsnittet av de somaliska kvinnorna visade tydliga tecken på sjukligt hög nedbrytning av skelettet för att bibehålla normala kalknivåer i blodet.

Uttalad muskelsvaghet bland kvinnorna i studien, som genomfördes i samarbete mellan Vårdcentral Jakobsgårdarna, Centrum för klinisk forskning i Dalarna och institutionen för Allmänmedicin och Preventivmedicin vid Uppsala Universitet, hade ett starkt statistiskt samband med bland annat D-vitaminnivåerna. Muskelsvagheten var så uttalad hos flera av kvinnorna att den inte bara kan tänkas försvåra arbete på arbetsmarknaden och i hemmet utan också kunna utgöra en risk vid barnaskötsel.

Undersökningen visade också att det var oväntat vanligt med D-vitaminbrist hos svenska gravida kvinnor efter vintern där så många som 10 procent hade brist.

För mer information kontakta:

Paul Kalliokoski1,2,*
* Corresponding author

Tel 070-3844779

Email: paul.kalliokoski@ltdalarna.se