Dalarna får bilda region 2019

Publicerad 19 juni 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag gav riksdagen Dalarna klartecken - den 1 januari 2019 bildas en region i länet.

– Det har hela tiden funnits en stor politisk enighet i Dalarna kring vår regionbildning och nu fanns en sådan också i riksdagen. Det var ett glädjande men väntat beslut, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande.

I september 2017 ansökte Landstinget Dalarna till regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda en region omfattande Dalarnas län. Under dagens riksdagssammanträde fattades beslut om att bifalla den ansökan och den 1 januari 2019 bildas en region i Dalarna.

En ny organisation skapas
Landstinget Dalarna och Region Dalarna bildar tillsammans en helt ny regionorganisation, där också Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet inom regional utveckling kommer att ingå. På så sätt samlas nu alla frågor som rör det regionala utvecklingsansvaret i samma organisation. Syftet med sammanslagningen är att stärka kopplingen mellan hälsa, välfärd och tillväxt.

Den nya regionorganisationen kommer att kallas för Region Dalarna och får ett samlat ansvar för:

  • hälso- och sjukvård
  • folkhälsa
  • kompetensförsörjning
  • folktandvård
  • kollektivtrafik
  • kultur och bildning
  • regional hållbar utveckling och tillväxt
  • med mera.

Regionen får ett direktvalt parlament
Det kommer att bli ett fullmäktige med ett helhetsansvar för regionens utveckling och framtid. Medborgarna får på så sätt större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor genom ett direktvalt beslutsorgan. Regionen övertar även beskattningsrätten.

Förberedelserna är i full gång
Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet av en region.

- Vi är redan långt framme i vårt förberedelsearbete för att en ny region ska kunna starta sitt arbete fullt ut den 1 januari 2019. Vi ser nu fram emot att ta ett större ansvar över den regionala utvecklingen, säger Gunnar Barke.