Dalarna får utvecklingsbidrag från Kulturrådet

Publicerad 5 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folkmusikens hus, Dalateatern, Dalarnas museum och landstingsprojektet Arkitektur, Form, Design får utvecklingsbidrag från Kulturrådet för 2017. Bidraget är på totalt 1 150 000 kronor.

Kulturrådet har nu fördelat utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet för första omgången 2017.

– Jag är glad över beslutet och att vi, trots hård konkurrens, nu har fått medel två helt nya projekt, samisk kultur på Dalarnas museum och öppna arkivet på Folkmusikens hus, säger Malin Lagergren, chef kultur- och bildningsförvaltningen Landstinget Dalarna.

Dalarna har blivit beviljade fyra projekt och fått avslag på två ansökningar. De projekt som tilldelas projektmedel är:

Verksamhet Projekt
Folkmusikens hus Öppna arkivet! Ökad tillgänglighet av audiovisuellt, upphovsrättsskyddat arkiv.
Dalateatern Dalateatern goes Folk
Landstinget Dalarna Arkitektur, Form, Design – att göra verkstad och skapa långsiktigt struktur i Dalarna
Dalarnas museum Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

 

De två projekt som fått avslag på ansökan:

  • Landstinget Dalarna: Nätverk – att ansvara för och utveckla konstsamlingar
  • Dalarnas museum: Hållbar dokumentation och förmedling av medeltida timmerhus, förstudie.

Kulturrådet beviljar totalt den här gången drygt 19 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. Ansökningar har kommit in från samtliga län som ingår i kultursamverkansmodellen.

– Till de projekt som inte fick bidrag den här gången försöker vi hitta annan finansiering, då vi är måna om att kunna genomföra dem alla, avslutar Malin Lagergren.