Dalarna först med direktdataöverföring till Barnhälsovårdsregistret

Publicerad 18 december 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är det första landstinget i landet som har lyckats med direktdataöverföring till Barnhälsovårdsregistret, BHVQ. "Vi hoppas att fler regioner och län snart kommer att göra oss sällskap," säger Kristin Lindblom barnhälsovårdsöverläkare vid Landstinget Dalarna.

Barnhälsovården i Dalarna är tillgänglig för alla förskolebarn och kännetecknas av hög kompetens och god kvalité. Syftet med Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är att förbättra hälso- och sjukvården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av barnens hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder.

Under de år ett barn går på barnavårdscentralen, BVC, det vill säga mellan födelsen och skolstart, skickas uppgifter in som BHVQ analyserar och sammanställer, utan att något enskilt barn kan identifieras. Varje år föds i Sverige mer än 100 000 barn, i Dalarna cirka 3 000, så informationen blir en stor källa till kunskap och utvecklingDet är vi som arbetar i barnhälsovården i Sverige som driver registret.

Landstinget Dalarna har en vision om att helt eliminera dubbelregistrering vid överföring till olika nationella och regionala kvalitetsregister. Idag är Landstinget Dalarna en förebild för övriga landsting/regioner i landet när det gäller dataöverföring med hjälp av nationella standarder för registrering och rapportering av vårddata. Tidigare har tid och resurser lagts på att lämna in statistik manuellt och oftast en gång per år. Dessa resurser kan nu tillföras BHV-verksamheten, barnen och familjerna, det vill säga mer tid för patienten. Arbetet påbörjades 2015 och är nu avslutat.

– Det känns väldigt bra att vara i mål! Nu kan vi hämta mycket av vår årliga statistik från registret och länets BHV-sjuksköterskor kan ägna sin tid åt möten med barn och familjer, säger Ulrika Nygren, vårdutvecklare på Barnhälsovårdsenheten i Dalarna.