De lever med hiv – på prov

Publicerad 17 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 22 april startar en upplysningskampanj där några politiker, präster, lärare och privatpersoner i Dalarna får prova på hur det känns att leva med hiv i en vecka. Bakom initiativet står Positiva Gruppen Mitt i samarbete med Smittskyddsenheten i Dalarna.

På 1990-talet rapporterades i genomsnitt 280 nya fall av hiv per år. I dag är den siffran ca 500. Behovet av att sprida kunskap om sjukdomen, minska fördomarna och öka förståelsen för hur det är att leva med hiv är därför minst lika stort nu som då. Och det är också syftet med kampanjen.

– Av någon anledning vet människor mindre om hiv i dag än för 20 år sedan. Folk ser sjukdomen som något som bara finns i andra länder och att den inte längre är ett problem här i Sverige. Men den finns och människor måste förhålla sig både till den och till oss som lever med den, säger Morgan Norman som själv lever öppet med hiv och är ordförande i Positiva Gruppen Mitt.

Positiva Gruppen Mitt är HIV Sveriges lokala förening i Dalarna. De har tillsammans med reklambyrån Magic Happens tagit fram kampanjen "Att leva med hiv". Idén till kampanjen bygger på insikten att det inte spelar någon roll hur ofta du får höra att du ska skydda dig, att du inte borde ha fördomar eller hur det är att leva med hiv – det är inte förrän du själv upplever hur det är att leva med sjukdomen som du på riktigt förstår innebörden av den.

Därför låter nu Positiva Gruppen Mitt ett antal "nyckelpersoner" i Dalarna få prova på hur det känns att leva med hiv i en vecka med start den 22 april. De får ett paket som innehåller en T-shirt som de ska bära under veckan med texten "Jag har hiv" och "på prov" med liten text, en folder med förhållningsregler, medicin (halstabletter) samt kondomer att använda om de har sex under veckan. De får också en enkät där de får svara på frågor om upplevelsen samt utrymme att skriva egna reflektioner.

– Vi är övertygade om att det blir en omvälvande vecka som kommer att ändra deltagarnas syn både på sjukdomen och på dem som lever med den på riktigt. Vi lägger också stor vikt vid att dokumentera deras vecka för att lära oss av deras insikter och upplevelser och för att ge andra möjligheten att dela dem, säger Maria Kivi, Landstinget Dalarnas samordnare för hiv och sexuellt överförbara infektioner.

För den som är intresserad av att själv prova att leva med hiv i en vecka går det bra att höra av sig till Positiva Gruppen Mitt på positivagruppenmitt@gmail.com så skickar de ett paket inom kort. Observera att antalet paket är begränsat.

De som deltar i kampanjen är:

Abbe Ronsten, Kommunalråd för Socialdemokraterna Säter
Bosse Reen, Vänsterpartiet Falun
Nils Gossas, Kommunalråd för Miljöpartiet Borlänge
Louis Fran Rodrigues, Högskolepräst Högskolan Dalarna
Lars Isacsson, Socialdemokratisk ledamot kommunstyrelsen Avesta
Jocke Wredelius, Utvecklingschef Arenan Falun
Linnea Risinger, Miljöpartiet Falun
Sofia Jarl, Kommunalråd Centerpartiet Gagnef
Maria Kivi, STI Samordnare i Dalarna
Hannu Kivi, Elingenjör på SSAB i Borlänge
Karolina Brosché, Styrelsemedlem i Mijöpartiet Dalarna
Sibyl Yng, Gymnasielärare
Mimmi Sandberg, Barn och ungdomsledare

För mer information om kampanjen, deltagarna och Positiva Gruppen Mitt, vänligen kontakta Morgan Norman på 070-333 54 58 alternativt positivagruppenmitt@gmail.com eller Maria Kivi på 023-49 14 19, 076-146 42 32 alternativt maria.kivi@ltdalarna.se