Disputation Lina Bergman 20 oktober: Hur mammans hjärna påverkas vid havandeskapsförgiftning

Publicerad 18 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 20 oktober försvarar Lina Bergman sin avhandling "Cerebral biomarkers in women with preeclampsia". Lina Bergman forskar om havandeskapsförgiftning och hur mammans hjärna påverkas. Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 3 procent av alla gravida men vilka som har högre risk av att drabbas av hjärnkomplikationer till sjukdomen är ännu oklart. Disputationen äger rum i Gustavianum, Uppsala universitet.

Lina Bergmans forskning handlar om havandeskapsförgiftning och hur mammans hjärna påverkas. Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 3 procent av alla gravida och de mest fruktade komplikationerna är kramper, hjärnblödning och vätskeutträde i hjärnan. Vilka som drabbas av dessa komplikationer till havandeskapsförgiftning är fortfarande oklart och vi vet inte heller hur hjärnan påverkas på lång sikt hos de som drabbas.

Lina Bergman har i sin forskning undersökt om blodprov som mäter proteinerna S100B och NSE hos drabbade mammor kan spegla påverkan i hjärnan. Proteinerna S100B och NSE finns normalt i hjärnvävnad men inte i blod. Har S100B och NSE läckt ut till blodet kan det tyda på att hjärnan blivit påverkad.

I Lina Bergmans resultat kan konstateras att proteinerna S100B och NSE är stegrade i blodet hos kvinnor flera veckor före diagnosen havandeskapsförgiftning ställs. Högre värden av S100B i blodet är också förknippat med symptom på hjärnpåverkan. Slutligen visar Lina Bergman att proteinerna S100B och NSE är fortsatt stegrade i blodet ett år efter förlossningen hos kvinnor som haft havandeskapsförgiftning. Sammantaget talar resultaten för att det skulle kunna finnas en hjärnpåverkan hos kvinnor som utvecklar havandeskapsförgiftning och att hjärnpåverkan kvarstår långt efter avslutad graviditet. Betydelsen av dessa fynd är fortfarande oklar och behöver studeras vidare hos kvinnor som utvecklar hjärnkomplikationer till havandeskapsförgiftning.

Kontaktperson

Lina Bergman
Tel: 070-792 07 80
E-post: lina.bergman@ltdalarna.se