Disputation Susanne Hesselman 6 oktober: Komplikationer efter kejsarsnitt

Publicerad 5 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 6 okt försvarar Susanne Hesselman sin avhandling "Caesarean Section-short-and long-term maternal complications". Susanne Hesselman forskar om kejsarsnitt och analyserar komplikationer efter kejsarsnitt genom nationella hälso- och kvalitetsregister.

​Susanne Hesselman har forskat vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Dalarna, Landstinget Dalarna. Disputationen äger rum i föreläsningssalen på Falu lasarett klockan 13. Alla intresserade hälsas välkomna.

Kejsarsnitt är en av världens vanligaste operationer. Ärrbildning i livmodern eller i buken efter ett kejsarsnitt innebär ökade risker vid en efterföljande förlossning och kan försvåra nya bukoperationer. Susanne Hesselman analyserar i sin forskning dessa komplikationer efter kejsarsnitt. Som underlag till forskningen använder Susanne Hesselman nationella hälso- och kvalitetsregister.

En ovanlig men allvarlig komplikation vid förlossning efter kejsarsnitt är att livmodern brister. Risken för livmoderbristning (uterusruptur) studerar Susanne Hesselman utifrån hur livmodern har sytts vid ett första kejsarsnitt. Det innebar inte ökad risk för livmoderbristning om livmodern har blivit sydd med ett lager jämfört med två lager. Däremot innebar högre ålder och kortvuxenhet hos modern, infektion efter första kejsarsnitt, igångsättning av den andra förlossningen samt barn med större födelsevikt ökad risk för livmoderbristning.

I sin forskning studerar Susanne Hesselman också gynekologisk bukoperation och förekomsten av sammanväxningar i buken. 37 % av kvinnor förlösta med kejsarsnitt hade sammanväxningar jämfört med 10 % av kvinnor med vaginal förlossning. Förekomst av sammanväxningar ökade med antal kejsarsnitt liksom högre ålder, fetma och infektion i samband med kejsarsnittet. Sammanväxningar i buken efter kejsarsnitt ökade risken för skada på inre organ vid gynekologisk kirurgi.

Slutsatser

I slutsatserna av Susanne Hesselmans forskning kan konstateras att långsiktiga komplikationer efter kejsarsnitt är av betydelse för modern.​ Med ökad kunskap om riskfaktorer inom vården kan kirurgin förbättras för kvinnor som genomgått kejsarsnitt.

Kontaktperson

Susanne Hesselman
Tel: 023-49 23 51
E-post: susanne.hesselman@ltdalarna.se