Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för Landstinget Dalarnas vårdbesökare

Publicerad 21 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna inför nu e-frikort. Patienter som besöker den öppna vården och uppnår en kostnad av 1100 kronor får nu frikort automatiskt, via tjänsten e-frikort, och behöver inte längre hålla reda på kvitton och stämplar.

Samlar stämplar elektroniskt

Införandet av e-frikort innebär mindre administrativ hantering för vårdpersonalen samtidigt som det underlättar för patienterna. Kostnaderna hanteras elektroniskt och när gränsen för frikort är uppnådd, som i Dalarna ligger på 1100 kronor, kommer ett frikort att skickas hem till patienten automatiskt. Under resterande tolvmånadersperiod har patienten sedan kostnadsfria vårdbesök, i den öppna vården. Frikortet räknas då från första vårdtillfället. Tidigare har patienten också haft möjlighet att stryka tidigare vårdbesök, för att få frikortet att räcka längre. I och med det nya systemet är dessa taktiska val inte längre tillåtna, detta för att alla frikort ska utfärdas på lika villkor för alla patienter.

Vårdbesök utanför Landstinget Dalarna

Vid besök utanför Landstinget Dalarna är det bra om man tar med sig sitt frikort. Exempelvis vid besök i andra landsting och regioner, då de kan hantera högkostnadsskydd på annat sätt samt privata vårdgivare som ännu inte anslutit sig till det nya systemet.

Under övergångsperioden

Har patienten stämplar kvar i högkostnadskortet kan kassapersonalen hjälpa till att föra över dessa till det elektroniska systemet vid nästa vårdbesök. Det gäller även nuvarande frikort. Kassapersonalen kan också hjälpa till med fakturor för ambulans och receptarvoden, då dessa behöver föras in manuellt.