Expertis inom demenssjukvård till Landstinget Dalarna

Publicerad 13 maj 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu får Landstinget Dalarna högre kompetens inom demenssjukvård. Björn Lennhed, läkare på geriatrik- och rehabiliteringsmedicin på Falu lasarett, har nyligen avslutat en mastersutbildning inom demenssjukvård vid Karolinska institutet. På tisdag håller han tacktal till H.M. Drottning Silvia som är initiativtagare till Stiftelsen Silviahemmet som står bakom utbildningen.

Mastersutbildningen är tvåårig och internationell. Björn Lennhed har således haft läkarkollegor från både Japan, Tyskland, Luxemburg och Sverige att utbyta erfarenheter med gällande demenssjukvård. Läkarna har genomfört utbildningen parallellt med sitt kliniska arbete.

-Efter att ha fått förmånen att fördjupa mig i demensfrågor under två års tid känns det stort att få besöka Stockholm och Karolinska Institutet för att få min magisterexamen. Jag har redan börjat omsätta kunskaperna i praktik och hoppas att det leder till att demensvården i Dalarna kan förbättras ytterligare från sin redan höga nivå, säger Björn Lennhed.

Tal till H.M. Drottning Silvia

Tisdagen den 17 maj håller Björn Lennhed ett tacktal från sin studiegrupp till H. M. Drottning Silvia på Karolinska institutets examensceremoni. Drottning Silvia är initiativtagare till Stiftelsen Silviahemmet som står bakom utbildningen och som har specialiserat sig på demenssjukvård. Man erbjuder Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildningar samt utbildningscertifieringar av hela enheter och håller även breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Landstinget Dalarna satsar på stöd till utbildningar inom demenssjukvård. Tidigare genom att två sjuksköterskor inom landstinget utbildats till Silviasjuksköterskor och nu mastersutbildningen på KI.

-Vi är glada över att Björn är tillbaka i Falun med bredare och djupare kompetens inom demenssjukvård. Det är en vinst för Landstinget Dalarna att ha den kompetensen och för patienterna i form av bättre vård, men också för oss som jobbar med denna patientgrupp då vi får ta del av ny kunskap, säger Lotta Jansson, verksamhetschef Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter.

Snabbast växande folksjukdomen

Idag beräknas närmare 47 miljoner människor i världen ha en demenssjukdom. Antalet beräknas stiga till 75 miljoner fram till 2030, vilket gör demens till den snabbast växande folksjukdomen.
I Dalarna finns cirka 5000 patienter med diagnostiserad demenssjukdom. Landstinget Dalarna arbetar på olika sätt med området, bland annat med ett regionalt vårdprogram som har tagits fram utifrån de nationella riktlinjer för demenssjukdom som kom 2010. De håller på att revideras och ska vara klara 2017, ett arbete som Björn Lennhed och Ulrika Johansson, Silviasjuksköterska på Avesta lasaretts minnesmottagning, är involverade i.

-Det regionala vårdprogrammet handlar om att ha ett nära och bra samarbete mellan landsting och kommuner då denna patientgrupp är i stort behov av båda instanserna för den omsorg de behöver. Samarbetet fungerar bra på det stora hela i Dalarna, men jag vill särskilt lyfta fram Avesta och Hedemora där sjukvården och kommunerna samarbetar utifrån vårdprogrammet på ett exemplariskt sätt, säger Lotta Jansson.