Fakta om influensa och influensavaccination

Publicerad 19 oktober 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På måndag, den 22 oktober startar årets influensavaccination. Den är gratis om man är över 65 år eller tillhör någon riskgrupp.

I Dalarna brukar influensan komma kring nyåret, men på senare år har den kommit senare. Det går aldrig att förutsäga när influensan kommer, därför inleds vaccinationen redan i oktober. Det tar nämligen cirka två veckor att bygga upp försvaret mot influensan så det gäller att vara ute i tid. Skyddet varar i cirka sex månader och det är därför vaccinationen behöver göras varje år. Tillhör man inte någon riskgrupp men som ändå vill vaccinerna sig, kan man kontakta sin vårdcentral.
Fakta om influensa och influensavaccination

Måndag 22/10 startar influensavaccinationen.

Influensa

Influensa drabbar oss årligen under vintersäsongen.

Symtom på influensa är framför allt feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta och snuva.

Inkubationstiden (tiden från smitta till sjukdom) är 1-3 dygn. Smittsamheten varar under 3-4 dygn. Sjukdomen varar som regel 7-10 dygn.

Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids främst som droppsmitta men även som kontaktsmitta. Smittsamheten är hög.

Under influensasäsongen ses en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. I ett globalt perspektiv insjuknar 5-15 procent årligen i influensa och 250 000–500 000 dör varje år till följd av influensa enligt WHO.

Smittskyddsinstitutet har beräknat att ca 1000 personer dog förra året i Sverige till följd av influensa. Detta skulle motsvara ca 30 dödsfall i Dalarna.

Influensavaccination

Man måste vaccinera sig varje år för att upprätthålla ett skydd mot influensa

I Sverige rekommenderar vi de personer som riskerar att få en allvarlig komplikation (framför allt lunginflammation) eller dö i influensa att vaccinera sig. Riskgrupperna är personer över 65 år, personer med hjärt- eller lungsjukdom, astma, nedsatt immunsystem, med kraftig övervikt, barn med flerfunktionshandikapp, personer med nedsatt immunförsvar, allvarliga kroniska sjukdomar och gravida. För dessa grupper är influensavaccinationen gratis i Dalarna.

Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar, som lunginflammation och att behöva sjukhusvård, minskar också.

43 procent av personer över 65 år i Dalarna vaccinerade sig mot influensa förra säsongen, vilket ungefär motsvarar riksgenomsnittet. WHO:s rekommendationer är att minst 75 procent av befolkningen över 65 år skall vara vaccinerade.

Influensavaccinet är ett säkert vaccin. Vaccinet ger få biverkningar och vanligast är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Är man äggallergiker bör man inte vaccinera sig med det vanliga influensavaccinet då det odlas fram på ägg.

Man har inte sett någon koppling mellan narkolepsi ("sömnsjuka") och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa (Pandemrix).

Anders Lindblom
Smittskyddsläkare, Dalarnas län

Tel 023-49 23 26
Mobil 070-670 20 45