Färre antibiotikarecept skrivs ut i Dalarna

Publicerad 18 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 18 november är det Europeiska Antibiotikadagen. I Dalarna har antibiotikaförskrivningen minskat och länet ligger nu på fjärde plats i landet.

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla allvarliga infektioner som orsakas av bakterier. I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den mest använda gruppen.

Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika. De senaste uppgifterna bekräftar att antalet patienter som är infekterade av resistenta bakterier ökar i hela Europeiska unionen och att antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

-Verksamma antibiotika är mycket viktiga för att vi ska kunna bedriva vård av multisjuka, immunnedsatta, protesopererade och för tidigt födda. Vi ska fortsätta göra kloka antibiotikaval, men också avstå när antibiotika inte gör nytta, säger Astrid Danielsson, bitr. smittskyddsläkare på Landstinget Dalarna.

I Dalarna har landstinget kunnat minska antibiotikaförskrivningen på recept och länet ligger nu på fjärde bästa plats i landet. Det råder stora skillnader mellan Dalarnas kommuner men Malung-Sälen har med sina 249 recept per 1000 invånare och år lyckats nå det nationella målet på max 250 recept per 1000 invånare och år. Det finns dock möjlighet till ytterligare förbättringar i Dalarna, exempelvis när det gäller minskad förskrivning av urinvägsantibiotika till äldre. Många äldre har bakterier i urinen utan att de orsakar besvär.

-Man ska komma ihåg att antibiotika inte fungerar på virus och att många bakterieinfektioner är självläkande. Antibiotika ska användas, men bara när det verkligen behövs, säger Astrid Danielsson.

Läs mer om Europeiska Antibiotikadagen här