Fler fall av kikhosta rapporterade i år

Publicerad 24 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tre gånger så många fall av kikhosta har rapporterats i Dalarna i år. Sjukdomen är inte farlig för vuxna och äldre barn, men för spädbarn kan sjukdomen vara allvarlig.

Landstinget Dalarna har hittills i år sett fler fall av kikhosta än tidigare år. Fram till september 2014 har 17 fall rapporterats, att jämföra med fem fall under hela förra året.

För vuxna och äldre barn är kikhosta en ofarlig sjukdom, men för barn i åldern 0-6 månader kan sjukdomen få allvarliga konsekvenser. Två dödsfall har inträffat i den åldersgruppen i år i Sverige.

-Vi har dock inte haft något rapporterat dödsfall relaterat till kikhosta i Dalarna, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Landstinget Dalarna.

Det är viktigt att vara uppmärksam på symptom hos barn i åldern 0-12 månader som varit i kontakt med personer som har kikhosta. Det är också viktigt att vuxna och äldre barn är medvetna om att smittan kan föras vidare till små barn.

-Barn i åldern 0-6 månader ska få förebyggande behandling redan innan de insjuknar om de utsätts för smittan. Är barnet 6-12 månader gammalt ges behandling tidigt vid symptom för att förhindra att sjukdomen blir allvarligare, säger Anders Lindblom.

Vuxna och äldre barn med kikhosta kan bli aktuella för behandling om de har barn i åldern 0-12 månader i sin familj. Syftet med att behandla denna grupp är att förhindra att spädbarn smittas och påverkar inte sjukdomsförloppet.

Vid kikhosta insjuknar man en till två veckor efter smittillfället och får vanligtvis förkylningssymptom med hosta och lätt feber. Barn kan efter några veckors hostande få "kikningar", alltså svårt att andas. Så småningom brukar hostan gå över av sig själv, men det kan ta sex veckor eller mer innan man är helt återställd. Hos vuxna är den dominerande sjukdomsbilden långdragen hosta.