Fler vaccinerar sig mot influensa i Dalarna

Publicerad 4 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Influensasäsongen är på ingång! För den som är gravid, över 65 år eller kroniskt sjuk är det extra viktigt att vaccinera sig och för de riskgrupperna erbjuder Landstinget Dalarna gratis vaccin.

- Genom att vaccinera sig minskar man risken för att bli smittad av säsongsinfluensan. Om man ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att symptomen blir färre och lindrigare, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Landstinget Dalarna.

Förra säsongen (2015-2016) var det 45 procent av de över 65 år som vaccinerade sig mot influensa. Det är en förbättring från säsongen 2014-2015 då siffran var 36 procent. Siffran var dock lägre än riksgenomsnittet båda säsongerna.

Varje år följs orsakerna upp till varför personer väljer att inte vaccinera sig och ett av skälen som uppges är att man inte litar på att vaccinet är säkert.

- Att vaccinet skulle kunna vara skadligt är en missuppfattning. Influensavaccinet är ett säkert vaccin som ger få biverkningar. De vanligaste är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Man har heller inte sett någon koppling mellan narkolepsi och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccin mot svininfluensa. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders Lindblom.

Personer som ingår i riskgrupperna löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa och man ser en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Tidigare beräkningar visar att cirka 1000 personer dör i Sverige varje år till följd av influensa. Detta skulle motsvara cirka 30 dödsfall i Dalarna.

- Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders Lindblom.

Vänd dig till din vårdcentral

Vissa vårdcentraler har drop-in-vaccinering utan tidsbokning och vissa har tidsbokning. Vilket vaccinationserbjudande just din vårdcentral har finner man via vårdcentralernas sidor på 1177.se.

Till riskgrupperna räknas man om man

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har svårinställd diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • har astma
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • är gravid
  • är barn och har flerfunktionshinder

Läs mer om influensa

Mer pressmaterial på Mynewsdesk