Flera falsklarm till förlossningsavdelningen i Falun

Publicerad 18 augusti 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mot bakgrund av rapporteringen i media kring den kvinna som under våren/sommaren misstänks för att vid ett 30-tal tillfällen ringt in falsklarm till förlossningsavdelningar över hela landet så vill Landstinget Dalarna härmed bekräfta att kvinnan även varit i kontakt med förlossningsavdelningen i Falun.

Medarbetare vid förlossningen i Falun har mottagit tre separata samtal ifrån kvinnan och har uppfattat det som en nödsituation och tagit kontakt med SOS Alarm för att skicka ambulans samt polis för att bistå kvinnan i hennes utsatta situation.

När dessa ankom till den angivna platsen visade sig adressen vara falsk. Även det personnummer som kvinnan uppgett är falskt.

- Det inträffade är naturligtvis oerhört allvarligt. Att på det här sättet ta resurser ifrån en del av vården som redan är hårt belastad, är både djupt oroande och beklagligt. Händelserna har även föranlett en stor oro bland personalen, säger Marie Ganthers, avdelningschef på förlossningen.

Händelserna är polisanmälda.