Flytten av Solsidans vårdcentral i Ludvika senareläggs

Publicerad 10 januari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den planerade flytten av Solsidans vårdcentral in till Ludvika lasarett skjuts på framtiden. Den var tänkt att ske i februari.

- Den skulle ha kommit mitt i införandet av ett nytt patientjournalsystem så därför har vi beslutat att senarelägga den, tidigast till efter halvårsskiftet i år, säger Anette Gerlström, verksamhetschef för vårdcentralerna i Västerbergslagen.

-Vi måste prioritera arbetet med införandet av journalsystemet Take Care, där all personal ska få utbildning. Det arbetet ska ske nu under våren.

- Planeringen för flytten av vårdcentralen är påbörjad och den planeringen fortsätter under våren, fortsätter hon.