Folktandvården Norslund blir handledarklinik

Publicerad 22 september 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Från och med 1 januari 2017 blir Folktandvårdens klinik i Norslund, Falun, handledarklinik. Med satsningen hoppas man kunna locka nya tandläkare till Dalarna samt stötta nyrekryterade.

Beslut om att göra Norslund till handledarklinik har samverkats fackligt den 22 september inför tandvårdsnämndens sammanträde den 20 oktober. Syftet med kliniken är att bedriva handledning för nyrekryterade distriktstandläkare inom Folktandvården Dalarna. Man ska också vara kontaktforum ut mot andra kliniker där nyrekryterande arbetar samt stötta handledare ute på allmäntandvårdens kliniker.

-Vi ser detta som ett lyft för tandvården i Dalarna. Genom att erbjuda våra nyrekryterade tandläkare handledning hoppas vi att man ska känna en trygghet och stabilitet i sin yrkesroll och som teamledare. Vi vill bidra till att man utvecklas som tandläkare och känner en stolthet över att arbeta inom Folktandvården i Dalarna, säger Elin Norén, ordförande i tandvårdsnämnden Landstinget Dalarna.

Målet är att tandläkaren, efter genomförd handledning på handledarkliniken och i samarbete med handledning på hemmakliniken, ska ha utvecklat sina kliniska och teoretiska färdigheter. Hen ska ha god kunskap i de stöddokument som styr Folktandvårdens arbete och känna sig trygg i bemötandet av patient och i samarbetet med övriga i tandvårdsteamet. Som nytillsatt tandläkare kommer man att tjänstgöra på handledarkliniken 1-5 dagar i veckan baserat på erfarenhet och tillgång till erfaren handledare på hemmakliniken. Klinisk tid, med lämpliga behandlingar tillsammans med erfarna handledare, varvas med teoretiska genomgångar. När handledningen helt övergår till hemmakliniken styrs individuellt.

-Varje nytillsatt tandläkare kommer att få en individuell handlingsplan för sin utbildning. Vi tror och hoppas att denna satsning kommer att innebära att fler tandläkare vill söka sig till Dalarna, kanske särskilt de som är nyutexaminerade, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef Landstinget Dalarna.

Patienter som idag är listade på Folktandvården Norslund påverkas inte av denna förändring utan ska fortsätta komma till sina bokade tider.