Förskrivning av antibiotika på recept fortsätter minska i Dalarna

Publicerad 15 november 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarna ligger på tredje bästa plats i landet när det gäller förskrivning av antibiotika. Under tolvmånadersperioden oktober 2012 till september 2013 har Dalarna minskat antibiotikaförbrukningen med 4 procent.

För första gången sedan mätningarna infördes 2010 har även antibiotikaförbrukningen minskat i samtliga landsting. Totalt har försäljningen minskat med 9 procent genom en ökad följsamhet till våra gemensamma rekommendationer. Det visar ny statistik som Smittskyddsinstitutet presenterar inför den europeiska antibiotikadagen 18 november.

Variationen är stor mellan landstingen

För framtidens sjukvård är tillgången till effektiva antibiotika en avgörande fråga. Under tolvmånadersperioden oktober 2012 till september 2013, skrevs 272 recept per tusen invånare i Västerbotten, den lägsta förskrivningen i hela landet, medan det i Region Skåne förskrevs 382 recept per tusen invånare. Dalarna ligger på tredje bästa plats med 303 recept per tusen invånare en minskning med 4 procent.

Skillnaderna mellan landstingen går inte att förklara med olika sjuklighet. De tre storstadsregionerna tillhör de områden där det skrivs ut mest antibiotika. Landstingen i Västerbotten, Jämtland och Dalarna skrev ut minst antibiotika.

Försäljningsminskningen ses i alla åldersgrupper, men minskningen är störst i åldersgrupperna 0-6 år och 7-19 år där antibiotika mot luftvägsinfektioner står för största andelen. Det är fortfarande vanligast med antibiotika till de äldsta åldersgrupperna.

Antibiotika ska användas enbart när de gör nytta

Minskningen av antibiotika sker samtidigt som landstingen verkar för en ökad följsamhet till de behandlingsrekommendationer, som Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har tagit fram för vanliga infektioner i öppenvården. I enlighet med patientsäkerhetsöverenskommelsen finns lokala Stramagrupper i varje landsting, som arbetar för att förskrivare ska använda antibiotika klokt, alltså enbart när de gör verklig nytta.

- Nu går vi in i förkylningstider. Våra vanligaste infektioner är just förkylningar och dessa orsakas av virus. Vanliga symtom är snuva, hosta, halsont och feber. Då hjälper inte antibiotika, säger Astrid Danielsson, ordförande STRAMA i Dalarna.

En vanlig förkylning brukar ta 7–10 dagar att läka ut och en vanlig hosta tar ungefär tre veckor. Båda orsakas av virus och antibiotika har därför ingen effekt på dessa infektioner.

Statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att Sverige tillhör de länder i Europa med lägst antibiotikaförbrukning. Rapporten visar också på stora skillnader i hur antibiotika används. Länderna med den högsta användningen av antibiotika konsumerar tre gånger så mycket som de med den lägsta.

Antibiotikaresistensen ökar och inga verkligt nya antibiotika finns under utveckling. För att bevara effekten av nuvarande antibiotika så länge som möjligt, är det inte bara mängden använd antibiotika som är viktig. Att använda antibiotika på rätt indikation, d.v.s. inte behandla vid en typisk virusinfektion och att välja rätt sort, behandlingstid samt dos är viktigt för att bromsa hastigheten i utvecklingen av antibiotikaresistensen.

Kontaktperson:
Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare, ordförande STRAMA Dalarna.
Tel 023-49 06 23
STRAMA - (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)