Framgångsrik rekryteringssatsning för rättspsykiatrin

Publicerad 1 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Totalt 34 ansökningar kom in efter att rättspsykiatrin i Säter lanserat sin rekryteringssatsning. Nu saknas endast 3 av 29 ordinarie sjuksköterskor.

När satsningen startade saknades 14 av 29 ordinarie sjuksköterskor, platser som då bemannandes av hyrsjuksköterskor.

- Om inte denna satsning hade gjorts så hade vi blivit tvungna att stänga kliniken eller drastiskt minskat antalet avdelningar, säger Eleonore Persson, enhetschef.

Rättspsykiatriska kliniken i Säter har under en längre tid haft svårt med bemanningen, främst när det gäller sjuksköterskor. Kliniken har under en längre tid täckt upp vakanserna med hjälp av hyrsjuksköterskor. En lösning som inte är hållbar i längden då den långsiktiga planeringen för patienten blir lidande när kontinuiteten saknas.

Ny åtgärdsplan

För att komma till rätta med bemanningsproblemen togs en åtgärdsplan fram. Den består bland annat av rekryteringsbonusar, start- och flyttbidrag och regionvårdstillägg. Dessutom ska introduktion, inskolning och handledning förbättras.

Kliniken har annonserat på Offentliga Jobb och Arbetsförmedlingen. Man har också berättat om satsningen på rekryteringsdagar på Ersta Högskola i Stockholm och Högskolan Dalarna. Dessutom provade man öppet hus på Konferenscenter i Säter.

- På högskolorna var majoriteten sjuksköterskor under grundutbildning och inte färdiga att kunna söka tjänst, men många var ändå intresserade av att jobba hos oss, säger Eleonore Persson.

Totalt kom alltså 34 ansökningar in på 14 platser, varav 12 har tackat ja. Dessutom saknades 2 biträdande enhetschefer, och även dessa tjänster är nu tillsatta. Av de sjuksköterskor som anställts är 4 tidigare medarbetare i Landstinget Dalarna och 8 externa. De nya biträdande enhetscheferna är båda från Landstinget Dalarna.