Gemensam åtgärdsplan ska säkra vården i sommar

Publicerad 22 juni 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under sommaren är personalbristen inom vården högre än normalt. För att identifiera och avvärja risker inom vården har hälso- och sjukvården i Falun och Borlänge tillsammans gjort en riskbedömning och åtgärdsplan för sommaren.

-Vi vill att befolkningen ska känna sig trygg med att man får den hälso- och sjukvård man behöver. Syftet med vårt arbete är att säkerställa att hälso- och sjukvårdsresurserna används på bästa sätt, säger Anna Andersson, sektorschef för sociala sektorn, Borlänge kommun.

Inför sommaren saknas personal i flertalet verksamheter inom hälso- och sjukvården i Dalarnas kommuner. Störst brist är det på sjuksköterskor där rekryteringsprocessen pågår.

-Bemanningssituationen för sommaren är ansträngd och antalet vårdplatser kommer att behöva dras ner. Detta är inget unikt för just den här sommaren, men självklart något att ta på allvar och därför ser vi över de eventuella risker som kan uppstå inom vården, säger Hans Liljeberg, områdessamordnare Landstinget Dalarna.

För att stärka upp och förbättra vården under sommarmånaderna har omvårdnadsförvaltningarna i Falu och Borlänge kommuner, primärvården Falun, ambulansen och vissa slutenvårdsenheter på Falu lasarett tillsammans gjort en riskbedömning.

-Vi har gemensamt tagit fram en åtgärdsplan och i den ingår att vi under sommaren kommer att ha veckovisa gemensamma planeringsträffar för att tillsammans prioritera de behov som finns, säger Jonas Hampus, sektionschef på omvårdnadsförvaltningen Falu kommun.

En annan del i åtgärdsplanen handlar om att kommunerna och landstinget tillsammans ska identifiera personer där vårdbehovet kan förändras under sommaren. Målet är att försöka förebygga att exempelvis en äldre person, som de senaste månaderna haft flera återinläggningar, fortsätter att återinläggas. Detta kan förebyggas genom att man gemensamt gör en vårdplan.