Goda rutiner vid analys av cellprov i Landstinget Dalarna

Publicerad 15 november 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I SVT Uppdrag gransknings reportage den 13 november framgick att ett 100-tal kvinnor i Jämtland hade fått felaktiga svar på sina cellprov på grund av bristande rutiner i analysverksamheten. Till exempel var det laboratorium som anlitades inte ackrediterat, det vill säga saknat ett formellt erkännande av en fristående organisation att ha kompetensen att utföra vissa specificerade uppgifter inom exempelvis cellprovsanalys.

Laboratoriet i Falun har ännu ingen ackreditering, men processen med att ackreditera den del av laboratorieverksamheten som genomför analys av gynekologiska cellprov är redan igång och uppskattas vara färdig under andra halvåret 2014.

- Labbet i Falun har naturligtvis redan ett kvalitetssystem - det måste alla laboratorier i Sverige ha - där vi kontrollerar våra resultat statistiskt, jämför resultat över tid och med andra landsting och följer årligen upp antalet cervixcancerfall i Dalarna. Avvikelser liknande de i Jämtland hade blivit uppdagade och vi hade agerat utifrån det; säger Tibor Tot, verksamhetschef på Laboratoriemedicin i Landstinget Dalarna. Han framhåller att goda personalresurser som erfarna cytodiagnostiker och fullgod läkarbemanning är det mest väsentliga för att garantera verksamhetens goda kvalité.

Via laboratoriet i Falun förekommer heller inget distansarbete med analyser, eller att analyser genomförs av ensamarbetande diagnostiker, eftersom bemanningen motsvarar det uppdrag laboratoriet har.

Varje landsting har en styrgrupp för gynekologisk cellprovskontroll med mödravårdsöverläkare som ordförande och med gynekolog, barnmorskor och det analyserande laboratoriets representanter som medlemmar. Styrgruppen följer noggrant upp hälsokontrollverksamheten och dess resultat. Laboratoriet i Falun analyserar årligen 20.000 – 25.000 gynekologiska cellprover varav cirka 5% uppvisar cellförändringar, en siffra som motsvarar medelvärdet i Sverige. Antalet fall av invasiv cervixcancer följs också upp och ligger år efter år lägre än genomsnittet i landet. De allra flesta cancerfall upptäcks i ett tidigt och botbart stadium.

Dalarnas befolkning kan lugnt känna fullt förtroende för verksamheten som bedömer gynekologiska cellprover i länet.

/Styrgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i Dalarna

Mer information

Tibor Tot, verksamhetschef laboratoriemedicin i Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 26 96