Gravida blev starkare av D-vitamin – Borlängestudie väcker internationellt intresse

Publicerad 28 november 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ökad styrka och starkare skelett hos gravida och nyblivna mammor – det blev resultatet efter en studie där dessa grupper behandlades med D-vitamin och kalk. Studien har gjorts på kvinnor med somalisk och svensk bakgrund inskrivna på mödravården i Borlänge. Nu har studien publicerats internationellt.

Det var när Paul Kalliokoski, distriktsläkare på Vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge, började jämföra blodprover från kvinnliga patienter med somalisk bakgrund som han upptäckte ett mönster.

-De här patienterna besvärades av att de kände sig svaga och hade kroppslig värk, och hade en särskild "vaggande" gång när de gick. Jag började samla på mig blodprover och analysera dessa och såg en utbredd brist av D-vitamin och tecken på skelettnedbrytning hos flertalet. De uppvisade ofta värden långt från gränsvärdena för D-vitamin och var fysiskt svaga i händer och ben, säger Paul Kalliokoski, som även är doktorand vid Sektionen för Allmänmedicin och Preventivmedicin vid Uppsala Universitet.

90 procent uppvisade D-vitaminbrist

Gravida samt nyblivna mammor inskrivna vid mödravården i Borlänge bjöds in att medverka i en studie där syftet var att över en tiomånadersperiod undersöka om man kunde få upp D-vitamin- och kalknivåerna. Studien genomfördes vid Vårdcentral Jakobsgårdarna i samarbete med mödravården i Borlänge, Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Falun och Västerås. 123 kvinnor av somalisk och svensk bakgrund, alla gravida eller nyblivna mammor, undersöktes initialt varav 90 procent av de med somalisk bakgrund uppvisade D-vitaminbrist jämfört med 10 procent av kvinnorna med svensk bakgrund. En tredjedel av de somaliska kvinnorna hade så låga nivåer av D-vitamin att de inte gick att precisera vid mätningen.

-D-vitamin behövs för att upprätthålla kalknivåerna i blodet, som i sin tur stärker skelettet. Vi såg att genomsnittet i den somaliska gruppen hade grav D-vitaminbrist med betydande tecken på ökad skelettnedbrytning, att jämföra med den svenska gruppen där 20 procent av kvinnorna sågs ha tecken på skelettnedbrytning. Ett tillstånd av skelettnedbrytning resulterar med tiden i skelettsvaghet, benbrott och kan slutligen ge allvarliga och även livshotande kramptillstånd, säger Paul Kalliokoski.

Alla medverkande kvinnor fick råd om hur man kan tillföra D-vitamin till kroppen, exempelvis genom solning av huden under sommarhalvåret samt intagande av D-vitaminrik kost som fet fisk och mjölkprodukter (som också innehåller kalk). Alla kvinnor med otillräckliga nivåer erbjöds även tillskott bestående av kombinationstabletter av D-vitamin och kalk. Kvinnorna erbjöds därefter uppföljning efter fyra respektive tio månader. 71 kvinnor, varav 46 somaliska, kom till tiomånaderskontrollen och utgjorde därmed studiedeltagarna.

Styrkan ökade med 28 procent

Resultatet visade att inte bara D-vitaminnivåerna utan även den observerade skelettnedbrytningen hade påverkats starkt positivt för båda grupperna.

-Hos gruppen somaliska kvinnor med låga D-vitaminnivåer hade styrkan efter tio månader ökat med 28 procent efter intag av kosttillskott. Styrkan blev signifikant bättre i händer och ben under studiens gång och skelettnedbrytningen sågs ha minskat av redan vid fyramånaderskontrollen. D-vitaminnivåerna normaliserades och bibehölls väl över vintern, säger Paul Kalliokoski.

Studien har nu publicerats i den internationella medicinska tidsskriften BMC Pregnancy and Childbirth (utgåva November 2016) och heter I sin helhet "Long-term adherence and effects on grip strength and upper leg performance of prescribed supplemental vitamin D in pregnant and recently pregnant women of Somali and Swedish birth with 25-hydroxyvitamin D deficiency: a before-and-after treatment study".