Guldpillret till Landstinget Dalarna

Publicerad 6 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Guldpillret tilldelas i år arbetet med "Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre" – ett samarbete mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen där Landstinget Dalarna ingår.

Priset instiftades av Dagens Medicin, Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen och har som syfte att uppmärksamma en bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

- Väldigt roligt. Priset är en uppskattning till alla som arbetar med att förbättra läkemedelsbehandlingen av de äldre, säger Åsa Wiberg och Bo Sandin, distriktsläkare respektive apotekare i Landstinget Dalarna.

Andra symtom hos äldre

Kunskapen om symtom, utredning och behandling för de mest sjuka äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den gamla människan visar många gånger helt andra symtom på vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det leder till såväl feldiagnostik som till överbehandling eller underbehandling av sjukdomstillstånd hos de mest sjuka äldre.

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas.

Tagit fram rekommendationer

Med anledning av ovanstående har representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några särskilt angelägna terapiområden.

- Målsättningen med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel för att på detta sätt undvika vårdskador.

Rekommendationer presenteras i en mer välfylld bakgrundsdokumentation samt som en lathund i fickformat.

Juryns motivering:
"Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet för en bättre läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Ett respektingivande samarbetsprojekt som samlat många kompetenser från sju olika landsting med helhjärtat fokus på att ge multisjuka äldre de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet, i kombination med att ta bort olämpliga läkemedel."

Mer information

Kontakta distriktsläkare Åsa Wiberg eller apotekare Bo Sandin via landstingets växel 023-49 00 00