Gynekologiska operationer upphör i Mora

Publicerad 11 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna slutar med gynekologiska operationer i Mora. De kvinnor i norra Dalarna som behöver operation kommer istället att opereras i Falun. På grund av låg beläggning stänger också gynavdelningen på Mora lasarett.

- De kvinnor som behöver opereras och läggas in kommer att vårdas i Falun. Vi gör dessa förändringar för att kunna använda våra samlade resurser på bästa sätt, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter Landstinget Dalarna.

Den 11 juni upphör gynekologiska operationer på Mora lasarett. Anledningen utöver ekonomiska besparingskrav är att en resursförstärkning behövs inom länets ortopediska och kirurgiska operationsverksamhet. Genom att flytta gynekologiska operationer till Falun används länets samlade operationsresurser på ett bättre sätt. Det utförs cirka 400 gynekologiska operationer i Mora varje år. Patienterna kommer även framöver att få den vård de behöver inom ramen för vårdgarantin, med skillnaden att man behöver resa till Falun för att göra sin operation. Det gäller både dagkirurgiska ingrepp och ingrepp som kräver inneliggande sjukhusvård.

- Jag förstår att det kan bli besvärligt för de som måste resa, men varje enskild patient kommer ändå att drabbas sällan. Vi ser att förändringen behöver göras för att vi ska kunna leverera en hållbar, säker och högkvalitativ vård även i framtiden, säger Tomas Riman.

Den gynekologiska avdelningen på Mora lasarett är en femdygnsavdelning med åtta vårdplatser, men har idag för få patienter för att det ska vara motiverat att hålla avdelningen öppen. Därför kommer den att stängas 12 juni 2015 och vårdplatserna kommer att nyttjas av patienter som behöver genomgå ortopediska eller kirurgiska operationer. De kvinnor som behöver läggas in kommer att läggas in på Falu lasarett. Gynekologerna på kvinnokliniken i Mora kommer att fortsätta att arbeta i Mora och i Falun med övrig verksamhet precis som idag. Gynmottagningen i Mora med rådgivning och tidbokning för gynekologiska besvär samt abortsökande och specialistmödravård kommer att fungera som vanligt.

Det finns ett behov i Dalarna av att arbeta mer med höftproteskirurgi, knäproteskirurgi och fetmaoperationer.

- Vi kommer att på Mora lasarett satsa inom dessa områden istället. Där ser vi att behovet är stort, säger Tomas Riman.