Hälso- och sjukvården och kommunen gör gemensam riskbedömning av vården i Falun

Publicerad 23 juni 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För första gången har Hälso- och sjukvården Falun och Falu kommun gjort en gemensam riskbedömning för sommaren. Syftet har varit att identifiera risker inom vården och ta fram en åtgärdsplan för dessa.

Det är omvårdnadsförvaltningen Falu kommun, primärvården Falun och vissa slutenvårdsenheter på Falu lasarett som tillsammans gjort riskbedömningen. En åtgärdsplan har tagits fram för att förbättra och stärka vården i sommar.

-Vi kommer under sommaren att ha veckovisa gemensamma planeringsträffar mellan slutenvården, primärvården och den kommunala omvårdnaden för att tillsammans prioritera de behov som finns, säger Hans Liljeberg, samordnare på Landstinget Dalarna.

En direkt åtgärd som vidtagits är att en biståndshandläggare redan nu finns stationerad på akuten i Falun mellan klockan 13-15 på vardagar.

-Biståndshandläggaren skall underlätta trygg hemgång för patienter som inte är i behov av akut slutenvård, säger Jonas Hampus, sektionschef på omvårdnadsförvaltningen Falu kommun.

En annan del i åtgärdsplanen handlar om att kommun och landsting tillsammans har identifierat personer där vårdbehovet kan förändras under sommaren. Målet är att försöka förebygga att exempelvis en äldre person, som senaste månaderna haft flera återinläggningar, fortsätter att återinläggas. Detta kan förebyggas genom att man tillsammans ser över personens vårdplan.

-Hälso- och sjukvården och Falu kommun har tillsammans stora resurser, även om resurserna reduceras något under sommaren. Man ska inte vara orolig, vi har kapacitet att ta hand om de personer som drabbas av sjukdom under sommaren, säger Lisbeth Isaksson, primärvårdschef och Pia Joelson, omvårdnadschef Falu kommun.