Händelseanalys Ludvika

Publicerad 18 april 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En detaljerad händelseanalys har gjorts utifrån att en man fallit ihop på en gata i Ludvika den 21 mars i år och fick vänta på ambulans i cirka 30 minuter. Här följer en sammanfattning av händelseanlysen:

 • Tiden från att SOS operatör skapat ärende och det tagits över av HMK (högre medicinsk kompetens på SOS) var 53 sekunder.
 • Tid från att HMK startade intervju och till och med att ambulans larmades ut enligt prio 2 var 6 minuter och 36 sekunder och enligt prio 1; 8 minuter och 4 sekunder. Totala handläggningstiden 8 min och 57 sekunder tills ambulans larmades ut enl. prio 1.
 • Tiden från att ambulans larmades enl. prio 1 och kom fram till hämtplatsen var totalt 27 minuter och 1 sekund.
 • Tiden från att ärendet skapades till att ambulans var framme på plats var totalt 35 minuter och 58 sekunder.
 • Händelsen inträffade samtidigt som samtliga 3 ambulanser i Ludvika och 2 av Borlänges 3 ambulanser var upptagna med andra uppdrag.
 • Faktagranskningen av händelseförloppet visar att ärendet hanterats enligt gällande riktlinjer och målsättningar och att ambulansen från Borlänge når patienten inom den 30 minuters gräns som gäller för prio 1.
 • Analysen visar också att ambulanssjukvården når befolkningen i Ludvikaområdet i 95,5 procent av alla prio 1 uppdrag inom 30 minuter (2011) och medianinsatstiden är 14 minuter (ingen skillnad mellan 2010 och 2011). Landstinget Dalarnas mål är att 90 procent av befolkningen ska nås av ambulans inom 30 minuter vid prio 1 uppdrag.
 • Måluppfyllelsen 2011 för länet i stort var 92 procent. För Ludvika – Smedjebackens kommun var måluppfyllelsen 95,5 procent.
 • Det finns i Ludvika 2 dygnsambulanser och en dagambulans (mån – fre 8 – 18), vilket är detsamma som i Avesta, Falun och Mora.
 • Antalet ambulanstransporter till Falun har ökat med i genomsnitt 2,7 per dygn sedan förändrad organisation.
 • Antalet vårdsökande till akuten i Falun har ökat mindre än beräknad. På årsbasis beräknades att 3000 fler vårdsökande från Ludvika-Smedjebacken skulle komma till akuten i Falun. Ökningen på årsbasis har hittills blivit ca 1700 patienter.
 • Enligt händelseanalysen påvisas inte att det föreligger ett behov av fler ambulanser i Ludvika utan att andra åtgärder behövs för att minimera sårbarheten, t.ex. en strukturerad reservfordonsstrategi och tydliga anmälningsrutiner till SOS Alarm.
 • Styrning av hämttider för icke akuta, planerbara inom- och utomlänsambulanstransporter.
 • Tydligt uppdrag till jourmottagningen och medicin-geriatriska kliniken i Ludvika så att stöd för läkarbedömning skapas.