IVO-anmälan efter bristande omdöme hos läkare

Publicerad 23 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en hyrläkare brustit i omdöme och beteende på arbetstid. Ingen patient har kommit till skada till följd av läkarens handlingar.

Läkaren har hyrts ut till en vårdcentral i norra Dalarna mellan maj och juli 2014. Läkaren har vid ett flertal tillfällen kommit för sent till jobbet, och även anmält sig sjuk vid ett antal tillfällen under denna period. Vid ett tillfälle i juli väcks misstanke om att personen ifråga varit i bakrus när denne kommit till jobbet. Vid alkohol- och drogtest uppdagas att personen har förhöjda levervärden vilket tyder på en hög alkoholkonsumtion.

Läkaren har även missat att diktera de patienter han haft sedan tio dagar tillbaka. Man kommer överens om att han ska göra klart det administrativa under den kommande veckan utan ersättning. Man kommer även överens om att läkaren får stanna på vårdcentralen förutsatt att han fortsättningsvis kommer i tid, tar utandningsprov varje morgon samt dikterar klart sina patienter innan hemgång. Läkaren godtar dessa villkor.

Några dagar senare, i slutet av juli, kommer läkaren för sent på nytt. Utandningsprovet visar 0,35 promille. Han hänvisas då från vårdcentralen med omedelbar verkan och företaget där han är anställd informeras.

Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på det som skett. Läkaren fick sluta med omedelbar verkan då det uppdagades att denne varit påverkad under arbetstid. Landstinget Dalarna har nolltolerans gällande alkohol och andra droger för alla som arbetar för landstinget, vilket även inkluderar inhyrd personal.

Landstinget Dalarna vill klargöra att ingen patient kommit till skada till följd av läkarens handlingar.