Imorgon öppnar Urologimottagningen i Borlänge

Publicerad 22 augusti 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu satsar Landstinget Dalarna på att korta patientköerna – imorgon öppnar Urologimottagningen i Borlänge för patienter med urologiska problem. "Vi hoppas på att kunna uppfylla den här patientgruppens vårdbehov bättre," säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef vid kirurgen, Falu lasarett.

Landstinget Dalarna har gjort en upphandling och den privata vårdgivaren Urologimottagningen ska utföra offentlig vård för Landstinget Dalarna. 

Urologimottagningen kommer att finnas i lokaler på Borlänge sjukhus och ta emot både kvinnliga och manliga patienter. Den stora gruppen som berörs är patienter med urologiska sjukdomar, men mottagningen kommer att ta hand om alla som har urologiska besvär, sjukdomar som inte är livshotande men skapar problem för att kunna leva ett normalt liv.

Urologin i Dalarna har länge haft långa väntetider och har inte kunna leva upp till vårdgarantin: 

– Öppnandet av Urologimottagningen i Borlänge innebär en ökad tillgänglighet, patienterna kan få den hjälp som de förväntar sig och har rätt att få, säger Ulrika Bergvall.

Landstinget Dalarna har vid upphandlingen ställt höga krav på tillgänglighet och kontinuitet. 

– Vi kommer att ha ett tätt samarbete med mottagningen, det är viktigt, säger Ulrika Bergvall.

 


 

Fakta: Vårdgaranti

  • Vårdgarantin innebär att du ska få vård inom en viss tid.
  • 0 – kontakt med primärvården samma dag
  • 7 – läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  • 90 – besök i specialiserade vården inom 90 dagar
  • 90 – behandling påbörjad inom 90 dagar

 

: Imorgon öppnar Urologimottagningen i Borlänge

Nu satsar Landstinget Dalarna på att korta patientköerna ­- imorgon öppnar Urologimottagningen i Borlänge för patienter med urologiska problem.
-
Vi hoppas på att kunna uppfylla den här patientgruppens vårdbehov bättre, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef vid kirurgen, Falu lasarett.

 

Landstinget Dalarna har gjort en upphandling och den privata vårdgivaren Urologimottagningen ska utföra offentlig vård för Landstinget Dalarna.

Urologimottagningen kommer att finnas i lokaler på Borlänge Sjukhus och ta emot både kvinnliga och manliga patienter. Den stora gruppen som berörs är patienter med urologiska sjukdomar, men mottagningen kommer att ta hand om alla som har urologiska besvär, sjukdomar som inte är livshotande men skapar problem för att kunna leva ett normalt liv.

Urologin i Dalarna har länge haft långa väntetider och har inte kunna leva upp till vårdgarantin:
-
Öppnandet av Urologimottagningen i Borlänge innebär en ökad tillgänglighet, patienterna kan få den hjälp som de förväntar sig och har rätt att få, säger Ulrika Bergvall.

Landstinget Dalarna har vid upphandlingen ställt höga krav på tillgänglighet och kontinuitet.
- Vi kommer att ha ett tätt samarbete med mottagningen, det är viktigt, säger Ulrika Bergvall.

 

Fakta: Vårdgaranti
Vårdgarantin innebär att du ska få vård inom en viss tid.
0 – kontakt med primärvården samma dag
7 – läkarbesök i primärvården inom sju dagar
90 – besök i specialiserade vården inom 90 dagar
90 – behandling påbörjad inom 90 dagar