Influensavirus – dags att vaccinera sig?

Publicerad 5 november 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Influensan är på ingång! För den som är gravid, över 65 år eller är kroniskt sjuk är det extra viktigt att vaccinera sig för att slippa bli allvarligt sjuk och för de riskgrupperna erbjuder Landstinget Dalarna gratis vaccin.

– Genom att vaccinera dig minskar du risken för att bli smittad av säsongsinfluensan. Om du ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att symptomen blir färre och lindrigare, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Landstinget Dalarna.

2017 var det 53 procent av personer över 65 år i Dalarna som vaccinerade sig mot influensa.

Varje år följer man upp orsaker till varför man inte vaccinerar sig och ett av skälen är att man inte litar på att vaccinet är säkert.

– Att vaccinet skulle kunna vara skadligt är en missuppfattning. Influensavaccinet är ett säkert vaccin som ger få biverkningar där den vanligaste är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Man har heller inte sett någon koppling mellan narkolepsi (sömnsjuka) och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders Lindblom.

Personer som ingår i riskgrupperna löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa och man ser en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Tidigare beräkningar visar att cirka 1 000 personer dör i Sverige varje år till följd av influensa. Detta skulle motsvara cirka 30 dödsfall i Dalarna.

– Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders Lindblom.

Vänd dig till din vårdcentral

Kontakta din vårdcentral eller se under 1177.se/hittavard för vaccinationserbjudanden och tider. Vissa har drop-in vaccinering utan tidbokning och vissa har tidbokning. Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från och med den 6 november.

Till riskgrupperna räknas man om man:

 • är gravid
 • har en kronisk hjärtsjukdom
 • har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • har nedsatt lungfunktion på grund av till exempel kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
 • har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • har diabetes
 • har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • är 65 år eller äldre

Några enkla råd att tänka på för att undvika att bli smittad av influensa:

 • tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • använd gärna handsprit
 • undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun
 • undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka