Inriktningsbeslut taget om samgående av tandvårdskliniker

Publicerad 6 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tisdagen den 6 oktober tog Tandvårdsnämnden enigt ett inriktningsbeslut om att arbeta för att förbättra flera av folktandvårdsklinikerna med Folktandvården Örnen i Avesta som modell.

Tanken är att arbeta för samgående av kliniker som är belägna på samma ort till en gemensam, större klinik med skiftgång och utökade öppettider. Målet är att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser med ökad tillgänglighet för kunderna.

Vinsterna är många:

  • Ökade öppettider
  • Mindre sårbarhet för vakanser
  • Ökade möjligheter till handledning
  • Möjlighet att erbjuda all slags vård under samma tak
  • Minskade fasta kostnader för lokaler och utrustning

-För oss är det viktigt att så många som möjligt får tillgång till tandvård, framför allt förebyggande tandvård. Ökade öppettider och större möjlighet att rekrytera personal är viktiga faktorer för att kunna nå en större del av Dalarnas befolkning, säger Elin Norén, Tandvårdsnämndens ordförande.

De orter som förväntas bli aktuella för inriktningsbeslutet är Ludvika, Borlänge, Mora och Falun. Idag finns ett lyckat exempel av detta i Avesta på Folktandvården Örnen.

-Folktandvården Örnen i Avesta har varit steget före övriga Dalarna, och är verkligen ett lyckat exempel. Nu vill vi införa Avestamodellen på alla större orter. Det är bra för både patienter och personal, och det är bra för Landstinget Dalarna som då får lägga mindre resurser på lokaler och utrustning, och kan lägga mer på personal och utvecklingsarbete i stället, säger Elin Norén.