Intensivt arbete med utbud och nivåstrukturering

Publicerad 21 september 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En viktig del i Landstinget Dalarnas arbete med att ta fram struktur- och förändringsplanen del 2 är utbud och nivåstrukturering. Alltså vilken vård som ska finnas på de olika sjukhusen. Idag, måndagen den 21 september, har landstingets politiker i arbetsutskottet fått ta del av de olika scenarierna.

- Vi tittar på olika scenarion och undersöker för- och nackdelar med dessa. Förutsättningen är patientsäker vård av hög kvalitet, och vi kommer att föreslå förändringar, säger landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg.

Arbetet leds av chefläkare Pehr Guldbrand och i arbetsgruppen medverkar verksamhetschefer från hälso- och sjukvården. Gruppen tittar på sjukhusen i Falun, Mora, Avesta, Ludvika och Borlänge. Arbetet sker i två spår, kirurgi och medicin. I kirurgispåret ingår kirurgi, ortopedi, urologi, operation/IVA i Mora och i Falun och medicin Mora när det gäller IVA-frågor. I medicinspåret ingår Avesta lasarett, Ludvika lasarett, medicin Falun, geriatrik, akuten i Falun, ambulanssjukvården och hälsoval. En omvärldsanalys, men också behovsanalys, har gjorts.

- Dalarnas befolkning blir allt äldre och då kommer det finnas ett större behov av närsjukvård. Det tar vi hänsyn till, säger Pehr Guldbrand, chefläkare.

Scenarion arbetas fram

I arbetet undersöker man vad befolkningen i Dalarna behöver och var vården ska finnas. Vad kan primärvården göra och vad ska den specialiserade vården göra? Utifrån detta arbetas olika scenarion fram som tar hänsyn till ekonomiska perspektiv, medicinska perspektiv och konsekvenser för sjukvården i övrigt när det kommer till bemanning och kompetensförsörjning.

- När vi utreder olika tänkbara förändringar skapar detta oro hos medborgare och medarbetare. Men vi har inte på förhand någon uppfattning om vilka av dessa förändringar som är lämpliga att genomföra. Det är först när utredningen är klar som det är aktuellt att avgöra vilka förändringar som bör genomföras, säger Pehr Guldbrand.

När gruppen har värderat de olika alternativ som finns kommer man att lägga fram förslag på hur många sjukhus det ska finnas i Dalarna, vilken vård som ska finnas på de olika sjukhusen och andra förslag till förändringar. Landstingsfullmäktige fattar beslut 23 till 24 november.

- Utredningen är helt förutsättningslös och vi tittat på allt. Jourmottagningar, akutmottagningar, var operationer ska utföras och så vidare, säger Pehr Guldbrand.

- Alla sjukhus i Landstinget Dalarna förutsätts bidra till den sammanlagda kostnadsminskningen. Detta för att nå det samlade målet med en ekonomi i balans och en hållbar och patientsäker vård av hög kvalitet, säger Karin Stikå-Mjöberg.