Invigning ny barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Falun

Publicerad 17 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag inviger Landstinget Dalarna den nyrenoverade barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid Falu lasarett. Det blir en invigning i barnens tecken som förrättas av barn under ledning av klinikens verksamhetschef Anders Grawé.

Datum, tid och plats


17 maj kl 14.00
Därefter håller mottagningen öppet hus fram till kl 16.00.
Hisshall A4, hus 11 plan 01
Mottagning består av en blå och en gul sida. Invigningen sker på den gula sidan.


Konsten i lokalerna

I samband med ombyggnaden av lokalerna fick tre konstnärer i uppdrag att utsmycka både väntrummen och korridoren. Deras arbete har resulterat i en installation i väntrummet i form av en lekyta av Leif Högström i samarbete med Reine Källgren, Ville Högström och Sven Nordqvist. Utöver det har Fredrika Lindberg, glaskonstnär gjort unika ljusinstallationer i taket och Gunilla Wenn har utsmyckat väggarna i både korridoren och i ytterligare ett väntrum med en målad sagoskog samt djurmotiv.

– Under de senast åren har konstenheten inom landstinget börjat jobba på ett annat sätt och det här är det första byggprojektet där konstnärerna kommit in tidigt i processen. Ett gränsöverskridande samarbete som resulterat i fantastiska och unika installationer anpassade till målgruppen, berättar Helena von Bergen, konsthandläggare Landstinget Dalarna.

Konsten har delvis finansierats tack vare en donation till Landstinget Dalarna. Patrik Fälting har skänkt pengar till barnverksamhet och tack vare bidraget har en lekinstallation kunnat skapas.

I samband med invigningen finns det möjlighet att se den unika konsten och träffa konsthandläggare Helena von Bergen. Övriga som närvarar vid invigningen är Eva-Lisa Hases avdelningschef, Susanna Barrling medicinskt ansvarig läkare, verksamhetschef Anders Grawé, Martin Ullgren från Landstingsfastigheter och Ann Andersson arkitekt Sweco.

En samlad mottagning för högre vårdkvalitet

Bakgrunden till den nyrenoverade mottagningen är att de tidigare mottagningarna i Borlänge och på Tallbacken i Falun samt specialistmottagningen i Falun nu slagits ihop till en enhet för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Falun. Beslutet med sammanslagningen är politiskt och en del i landstingets sparpaket. Det är också ett sätt att få en högre kvalitet på vården genom att samla all kompetens på ett ställe. Förutom i Falun finns det en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning även vid Mora lasarett.

– Som central enhet har vi ambitionen att stötta BVC vid vårdcentralerna i länet att lösa fler frågor lokalt, till exempel provtagning på barn, för att göra vårdkedjan mer effektiv och minska antalet remisser. En vinst för både patienten och vården, säger Anders Grawé, verksamhetschef.

Personalen delaktig

I arbetet med att slå ihop flera mottagningar har ett förändringsarbete gjorts där personalen har varit med och utformat nya arbetssätt. Ett antal workshops har arrangerats för att få personalen delaktig i processen.

– Förändringsarbetet har varit viktigt för att skapa ett nytt, gemensamt arbetssätt på kliniken då vi kommer från två olika kulturer. Tack vare gott samarbete och engagerad personal samt chefer känns det nu positivt att jobba vidare tillsammans, berättar Maria Ljungberg projektledare.