Ja till ansökan om att få bilda region

Publicerad 25 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda region, som hanterar såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Landstinget Dalarna och Region Dalarna förbereder sig nu för bildandet av en region i Dalarna 1 januari 2019.

Dalarnas 15 kommuner har ställt sig positiva till att bilda region, och den 25 september beslutade politikerna i landstingsfullmäktige att säga ja till att ansöka hos regeringen. Det är riksdagen som fattar beslut om det blir en region i länet.

Om ansökan godkänns innebär det att en ny organisation skapas. Landstinget Dalarna förenas då med Region Dalarna och dessutom överförs vissa resurser inom regional utveckling från Länsstyrelsen Dalarna till den nya organisationen. Syftet är att den nya regionen ska ha ett samlat ansvar för det regionala utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvård, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, tillväxt, kultur och bildning.

Regionbildning ska stärka och utveckla Dalarna

En sammanslagning gör att koppling mellan hälsa, välfärd och tillväxt stärks. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Dalarna.

– Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling till nytta för invånarna och näringslivet i hela Dalarna, säger Karin Stikå Mjöberg landstingsdirektör.

Regionen formas av politiska beslut och är politiskt styrd. Medborgarna får därmed ett större demokratiskt inflytande över fler regionala frågor med ett direktvalt fullmäktige från och med valet 2018.

– Nu tar vi ett stort steg för utvecklingen av Dalarna. Det är fantastiskt att vi kommit överens om att skapa en region som med förankring i Dalarna kan ta sig an de utmaningar och möjligheter vi står inför, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande.

De flesta län har redan bildat region och övriga planerar att göra det till 2019.

– I en ny region säkrar och värnar vi kommunernas inflytande. Kommunerna är centrala om arbetet i den nya regionen ska bli så framgångsrikt som vi alla vill, fortsätter Gunnar Barke (S).

Ansökan och beslut om regionbildning

Landstingsfullmäktige skickar idag in ansökan om att bilda region till regeringen. Regeringen förväntas under tidig vår 2018 lägga en proposition till riksdagen. Ett riksdagsbeslut förväntas komma innan sommaren 2018.

Beslut om ny kollektivtrafiknämnd

Under fullmäktige tog man också beslut om att bilda en ny kollektivtrafiknämnd från den 1 oktober 2017. Nämnden får initialt i uppdrag att planera för och genomföra landstingets övertagande av ansvaret för länets kollektivtrafik och uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet, ett ansvar som Region Dalarna har i dagsläget och som landstinget tar över den 1 januari 2018.

En konsekvens av förändringen är att medarbetare på Dalatrafik AB samt medarbetare på Region Dalarnas färdstjänstverksamhet och för kollektivtrafikfrågor erbjuds följa med verksamheterna och få landstinget som ny arbetsgivare från den 1 januari 2018.

Övertagandet av kollektivtrafiken är ett steg inför regionbildingen 2019.