John Rasimus får Landstinget Dalarnas kulturpris 2018

Publicerad 23 oktober 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I dag den 23 oktober har Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarnas fattat beslut om vilka som blir årets kulturpristagare och kulturstipendiater.

Landstinget Dalarna har sedan 1963 årligen utdelat ett kulturpris. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en, eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda område kan också tilldelas priset.

Prissumman är på 100 000 kronor.

Kulturstipendier utdelas årligen efter ansökan till personer som är bosatta inom länet, eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till länet.

Landstinget Dalarnas kulturpris är på 100 000 kronor. De två kulturstipendiaterna får 50 000 kronor vardera. Det fyra kulturstipendierna för unga är på 10 000 kronor vardera. Priser och stipendium delas ut vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemiddag den 19 november. I samband med denna arrangeras även en presskonferens. Inbjudan kommer senare.

KULTURPRISTAGARE 2018

Konstnären John Rasimus, Falun, tilldelas Landstinget Dalarnas kulturpris 2018

Motivering:

En konstnär med ett starkt personligt uttryck, som till synes enkelt och lekfullt tar sig an sin samtid och de stora frågorna. Med entusiasm och energi skapar han möten och samtal mellan konsten, konstnären och betraktaren. John Rasimus lyfter in världen i Dalarna, både genom sitt eget konstnärsskap och genom att bjuda in konstnärer från när och fjärran.

Om pristagaren:

Falukonstnären John Rasimus. Född 1969, bor och verkar i Falun.

Utbildad vid konsthögskolan i Umeå 1991-1996.

John Rasimus personliga uttryck är både humoristiskt och allvarligt, han arbetar inom grafik, måleri och rörliga bilder.

Representerad på Dalarnas museum, Moderna museet, British museum m fl.

Jonh Rasimus är en av de drivande konstnärerna bakom Galleri Se Konst i Falun, där han även har pedagogiska konstnärssamtal som gör bildkonsten tillgänglig för besökaren.

Med sitt breda kontaktnät lyfter han in konstvärlden i Dalarna.

KULTURSTIPENDIATER YRKESVERKSAMMA 2018

Nina Sparr, Hårarbete, Våmhus

Motivering:

Med stor yrkesskicklighet förnyar och utvecklar Nina Sparr formgivningen av traditionellt hårarbete från Våmhus. Med inspiration från andra kulturer och traditioner för hon vidare ett kvinnohantverk som annars riskerar att gå ur tiden.

Olle Ferner, Film/scenografi, Hedemora

Motivering:

Med sprudlande kreativitet och breda kunskaper i visuellt berättande skapar Olle Ferner fantasieggande scenografier och animationer. Digital teknik blandas på ett nyskapande sätt med äldre, analoga och tidskrävande hantverk.

KULTURSTIPENDIATER UNGA 2018

Filippa Kvarnback, Cosplay/Textil och design, 18 år från Insjön

Motivering:

Inom den starkt växande genren Cosplay syr Filippa upp och bär kreationer hämtade från film, spel och serier. Filippa vågar sticka ut och brinner för att inspirera andra och dela med sig av sina kunskaper.

Hannes Heinemann, Musik, 25 år från Falun

Motivering:

Efter avslutade studier vid Musikkonservatoriet i Falun och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är Hannes redan en eftertraktad musiker. Med sin musikalikalitet och skicklighet spås Hannes en lysande karriär som klassisk oboist.

Cecilia Gyllsén, Produktionsdesign, 24 år från Falun

Motivering:

Med en bred konstnärlig talang och ett mycket gott hantverkskunnande skapar Cecilia scenografier för film. Hon har goda förutsättningar att fortsatt utveckla sitt visuella uttryck och att bli framgångsrik i sitt framtida yrke som scenograf.

Linnéa Ndangoya Palmcrantz, Konst, 22 år från Siljansnäs

Motivering:

Med en bred palett av konstnärliga uttryck arbetar Linnéa med teman som berör ambivalensen mellan kärlek och våld, arv och identitet. Vi vill uppmuntra Linnéa att fortsatt ifrågasätta omvärlden med sin konst.