Kirurgkliniken i Falun skjuter på planerade operationer

Publicerad 13 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kirurgkliniken i Falun skjuter på planerade operationer under en tvåveckorsperiod. Akutoperationerna påverkas inte. "Det här är såklart väldigt olyckligt för patienterna. Det leder till längre väntetider. Patienterna har fått eller kommer att få besked om sina nya tider så snart det är möjligt," säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef kirurgkliniken.

Under en längre period har kirurgkliniken på Falu lasarett haft en för hög arbetsbelastning på grund av stängda vårdplatser. Orsaken är många operationer i förhållande till för få öppna vårdplatser, i kombination med patienter med extra långa vårdtider och omfattade vårdbehov. Detta har lett till överbeläggningar.
– Vi har lyssnat på personalen. Vi behövde ta ett krafttag och få in luft i organisationen efter en längre period där vi haft väldigt hög arbetsbelastning. Därför skjuter vi på de planerade operationerna under en tvåveckorsperiod, säger Ulrika Bergvall.
Viktigt att understryka att akutoperationerna inte påverkas. I de fall där det bedöms att de planerade operationerna inte kan flyttas fram kommer dessa patienter att opereras på kirurgkliniken vid Mora lasarett eller Falu lasarett, vårdplatser på kvinnokliniken i Falun kommer då att användas.
Totalt är 24 vårdplatser stängda på grund av bemanningsproblem (av totalt 74). Hela Vårdsverige genomgår en bemanningskris på grund av sjuksköterskebristen och i dagsläget saknas det tio sjuksköterskor på kirurgen i Falun.
För att lösa den akuta situationen kommer ett internerbjudande att gå ut till sjuksköterskor att under tre månader byta arbetsuppgifter, för att på så sätt kunna stärka upp bemanningen på kirurgkliniken.Det löpande arbetet med att rekrytera sjuksköterskor fortsätter, dessutom görs försök med att hitta sjuksköterskor via rekryteringshjälp. På sikt kommer satsningen på VNS – vårdnära service – bidra till en bättre bemanningssituation.